KTPI Nieuwe Stijl blijft groeien

De KTPI Nieuwe Stijl, onder leiding van parlementariër drs. Oesman Wangsabesari, maakt goede tijden door. Aan de hand van het ledenbestand van de KTPI Nieuwe Stijl wordt de conclusie getrokken dat de partij de afgelopen maanden een enorme groei heeft doorgemaakt.’ Dit komt door onze agressieve aanpak. Was het vroeger zo dat de mensen snakten om gehoord te worden, wel nu is het andersom. Wij gaan naar de mensen toe en horen hun problemen aan om waar nodig een oplossing te brengen’, aldus Wangsabesari. De parlementariër wees de aanwezigen erop dat alle veranderingen niet binnen een mum van tijd zullen komen, maar dat het een proces is, waarvan zij de vruchten later zullen proeven. ‘Het oude denken moeten wij achterwege laten en  met nieuwe frisse ideeën komen, waarmee wij dit land kunnen opbouwen.’
De KTPI Nieuwe Stijl heeft woensdagavond een druk bezochte partijbijeenkomst gehouden te De Hulp in het district Commewijne. Het goed opgekomen publiek werd in de gelegenheid gesteld om allerhande vragen te stellen. Kapotte infrastructuur, problemen met grondtoewijzingen, landbouwproblemen en de naschoolse begeleiding zijn enkele van de zaken die aangehaald zijn. Wangsabesarie heeft met betrekking tot de vragen over kapotte infrastructuur en problemen met grondtoewijzingen aangegeven dat hij contact zou opnemen met de respectieve ministers om een oplossing te zoeken. ‘Ik kan jullie zeggen dat na een week jullie drastische verbeteringen zullen merken’, verzekerde hij de mensen.
Met de delegatie reisde ook mee de minister van Sport en Jeugdzaken, drs. Ismanto Adna, die de aanwezigen ook toesprak. De bewindsman zei dat het heel belangrijk is dat de jeugd van De Hulp niet alleen ontspanningsmogelijkheden heeft, maar ook begeleiding bij hun leerprocessen. ‘Als mocht blijken dat een kind extra aandacht nodig heeft om zich verder te ontplooien, gaan wij die aandacht ook geven’, aldus minister Adna. Hij verzekerde de aanwezigen dat daar waar de overheid een bijdrage zou moeten leveren, het ministerie van Sport- en Jeugdzaken daadwerkelijk klaar staat om in te springen. Hij is ook van plan veel meer met de mensen in contact te zijn, zodat hij hun problemen kan aanhoren en waar nodig eventueel oplossingsmodellen kunnen aandragen. ‘Het moet een “meet the people” ding zijn.’ Eveneens wees minister Adna erop dat de bewoners van de omgeving zich moeten bundelen in buurtorganisaties en collectief de noden van het gebied met het ministerie moeten bespreken om samen tot een oplossing te komen.
Eddy Kasanbadrie, die ook aanwezig was op de vergadering, was bijzonder blij om ook mensen vanuit het kamp van Willy Soemita te mogen zien op de bijeenkomst. Hij pleitte voor verzoening vanuit beide kampen, zodat de partij nog groter kan worden. ‘Eenheid maakt macht en dat jullie hier zijn, is een teken dat jullie bereid zijn de partij naar grotere hoogte te brengen.’

error: Kopiëren mag niet!