Districtsbegroting Saramacca behelst bijkans SRD 42 miljoen

Er is een bedrag van SRD 42.406.760 begroot om tal van projecten in het district Saramacca ter hand te nemen. De districtsbegroting, die gekoppeld is aan het districtsplan, is gisteren door districtscommissaris Arunkumar Ramdhani aangeboden aan de minister van Regionale Ontwikkeling, Stanley Betterson. Infrastructuur, onderwijs, volksgezondheid, landbouw en sport en recreatie zijn de belangrijke zaken die in de begroting zijn opgenomen. Zo is voor het uitvoeren van de infrastructurele werken door het ministerie van Openbare Werken een bedrag begroot van bijkans SRD 22 miljoen. De dc beaamt dat het om een vrij hoog bedrag gaat, maar voegt er tegelijkertijd aan toe dat niet uit het oog verloren moet worden dat Saramacca een overwegend agrarisch district is.
Ramdhani legt uit dat het zorgdragen van goede infrastructuur de basis is voor de agrarische sector. Het adequaat en vroegtijdig opschonen van trenzen en kanalen is hierbij vereist. Verder heeft het district ook te kampen met een achterstallig onderhoud van de kanalen en trenzen. Volgens de dc moet niet uit het oog verloren worden dat een groot deel van de begroting van het ministerie van OW ook opgeslokt wordt voor het opzetten van de waterkerende dam langs de Saramaccarivier. Bij hoge waterstanden stroomt het rivierwater over de dam, met alle negatieve consequenties van dien. Ook het bezanden van de wegen, die in de regenperiode onbegaanbaar worden, en de drinkwatervoorziening in bepaalde gebieden, die nog steeds verstoken zijn van waterleiding, genieten prioriteit.
Dc Ramdhani legt er de nadruk op dat de verschillende ministeries de verschillende aspecten ook op hun eigen begroting opnemen. Ook hoopt hij dat de financiële middelen spoedig worden vrijgegeven. Hij betreurt het dat Saramacca nog niet gedecentraliseerd is, maar is positief gestemd over de ontwikkelingen die in het vooruitzicht staan in de districtsbegroting. ‘Ik ben blij met de inzet van de bevolking en die van de ressortsraadsleden en de districtsraadsleden voor het gezamenlijk opstellen van de begroting, waarin de ontwikkeling van het district voorop wordt gesteld.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!