Betterson ontvangt plannen en begrotingen van 10 districtsraden

Minister Stanley Betterson van Regionale Ontwikkeling (RO) toonde zich gisteren een tevreden man bij het in ontvangst nemen van de districtsplannen. Dit gebeurde gistermorgen in de trouwzaal van het commissariaat Paramaribo.  De plannen en begrotingen van alle tien districten werden bij dit bijzonder moment ingediend bij het ministerie van RO. Dit wordt gemarkeerd als een belangrijke stap richting realisatie van de beleidsdoelen, die betrekking hebben op decentralisatie.  Mohamed Kasto, districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost, is ook content met de tot nog toe geleverde prestaties van zijn districtsbestuur. Paramaribo Noord-Oost en Zuid-West hebben één gezamenlijk distritsplan ingediend. De projectactiviteiten in het plan behelzen een totaal bedrag van SRD 200 miljoen. Dat is niet verwonderlijk als ervan uit gegaan wordt dat Paramaribo van alle districten het grootst in populatieomvang is en ook het meest complexe qua infrastructuur zowel fysiek als anders. Paramaribo telt ruim 200.000 inwoners.
Kasto zegt dat de meeste projecten die opgenomen zijn in het Paramaribo-districtsplan te maken hebben met herstel van de fysieke infrastructuur, waaronder wegen, bruggen en het ophalen van kanalen. Daarnaast zijn er projecten die te maken hebben met verbetering van diensten aan de burgerij en recreatieve en educatieve voorzieningen van jongeren. De gelden, die nog ter beschikking moeten worden gesteld voor het districtsbestuur, zijn verspreid over verschillende ministeries. Dit heeft te maken met de diversiteit van de activiteiten, die onder het beheer van  verschillende ministeries vallen. Het grootste deel van de begroting gaat naar het ministerie van Openbare Werken (OW). Dit heeft te maken met het feit dat slechts het ministerie van OW in Paramaribo belast is met de aanpak van de fysieke infrastructuur. Net zoals alle andere districtscommissaris hoopt Kasto dat de gelden voor het uitvoeren van de plannen ook inderdaad beschikbaar worden gesteld.

error: Kopiëren mag niet!