DNA- lid Kensenhuys: Huidige Arbeidswetten voldoen niet meer

NPS-parlementariër Patrick Kensenhuys vindt dat de huidige arbeidswetgeving zo gauw als mogelijk onder de hamer moet gaan. Aanpassing van deze wetgeving is een dwingend vereiste, gelet op de vele excessen in bedrijven en ondernemingen, waarin het arbeidsrecht geschonden wordt. De mazen in deze wetten bieden de werkgevers nog teveel ruimte om de arbeidssector onder druk te zetten. De inadequate regels op het vlak van de arbeidsverhoudingen beperken volgens de parlementariër de Arbeidsinspectie om haar werk naar behoren te doen. Deze dienst is het instituut bij uitstek om controlerende activiteiten uit te voeren in bedrijven in de verschillende sectoren. Maar als de wetgeving niet toereikend is, kan dit werk ook niet optimaal worden gedaan. Kensenhuys ziet ook heel graag een snelle behandeling van de verouderde belastingwetten tegemoet. Dat is een must, willen wij als overheid investeerders aantrekken om in ons land zaken te doen.  De anticorruptiewet moet ook zo gauw als mogelijk onder de hamer. De behandeling van de anticorruptiewet blijft voor elke parlementariër een prioriteit. Zo ook voor Kensenhuys. De parlementsleiding had vorig jaar nog aangegeven te willen werken aan een snelle en efficiëntere behandeling van wetten in een parlementsjaar. Hopelijk dat de  anticorruptiewet, die al tien jaar lang uitgesteld wordt,  alsnog wordt behandeld. Dit is een van de wetten die prioriteit geniet van de DNA.

error: Kopiëren mag niet!