CDB geeft goedkeuring aan projecten

De Caribbean Development Bank, CDB, heeft tijdens haar jaarvergadering een aantal projecten goedgekeurd. De CDB heeft een fonds van €3.45 miljoen Euro onder haar beheer, welke bestemd is voor landen van de Caricom Single Market and Economy. Er is een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd, waarbij er ook mogelijkheden zijn opengelaten om te putten uit een reservefonds. De Caricom-lidlanden, waaronder ook Suriname, kunnen onder bepaalde vooraf gestelde voorwaarden leningen aangaan bij de CDB. Een onderzoek in 2009 in opdracht van de Caricom heeft uitgewezen dat er onvoldoende administratieve en technische faciliteiten aanwezig zijn om dit soort zaken in deze landen door te drukken. De bedoeling is juist om ondersteuning te bieden, zodat activiteiten van de CSME nationaal ten uitvoer kunnen worden gebracht. Binnen de looptijd van de overeenkomst zal de Europese Unie de gelden op speciaal verzoek naar de CDB overmaken. Uiteraard moet het geheel te verifiëren zijn. Het is te verwachten dat elke Caricom-lidstaat onder deze omstandigheden tenminste een project toegewezen krijgt.
De CDB heeft ook goedkeuring gegeven aan een ander fonds van ruim €3.5 miljoen. Caricom-lidlanden, die een schikking treffen met de lidlanden van de Caribbean Development Bank, de Dominicaanse Republiek en ook Suriname kunnen gebruikmaken van de mogelijkheden van deze gelden van de EU. De uitvoering moet binnen 36 maanden een feit zijn . De projecten mogen uitlopen.

error: Kopiëren mag niet!