Administratieve fout leidde tot werkneerlegging SBBS Nickerie

Een administratieve fout in de salarisslip vormde de aanleiding voor bijkans 100 maakloners van de Stichting Behoud Bananensector Suriname, de SBBS, om hun werkzaamheden voor enkele uren neer te leggen. ‘Het is een productiebedrijf, je kan het werk absoluut niet voor elk wisje wasje neerleggen’, zegt de voorzitter van de Bacoven Arbeiders Bond Nickerie, Dayanand Dwarka, in gesprek met Dagblad Suriname. Hij keurt deze actie van de maakloners ten stelligste af. Volgens hem bestond er helemaal geen reden om het werk voor enkele uren lam te leggen. De 100 maakloners die dit hebben gedaan, worden door hem betiteld als ‘personen die onrust wilden zaaien.’
Zo werden de arbeiders gistermorgen, toen zij hun salarisslip in ontvangst kregen, geconfronteerd met administratieve fouten. Een van de fouten is het tweemaal inhouden van de AOV-gelden. Dwarka benadrukt ook dat de leiding van het bedrijf haar verontschuldigingen heeft aangeboden en aangegeven dat de fouten gecorrigeerd zullen worden. Hij vindt het niet correct dat ondanks de goede communicatiemogelijkheden tussen de arbeiders en de leiding van het bedrijf, de personen toch het werk neerleggen. ‘De arbeiders worden uitbetaald op basis van geleverde prestaties. Dan kan je niet moedwillig het werk neerleggen.’ Hij vertrekt vandaag naar het district voor een onderhoud met de arbeiders en de leiding van het bedrijf.
Het bedrijf telt in totaal bijkans 1300 werknemers. Het waren slechts de 100 personen die geen begrip wilden opbrengen voor de administratieve fout, stelt de vakbondsvoorzitter. De fouten zijn te wijten aan de invoering van een nieuw geautomatiseerd systeem bij de berekening van de lonen. De handmatige verwerking van de salarissen behoort nu tot het verleden. Deze bood voldoende mogelijkheden voor het plegen van frauduleuze handelingen. Zo is in het verleden geknoeid in de salarisadministratie. Maanden geleden toen dit nieuw systeem bij de SBBS Jarikaba werd ingevoerd, waren er ook administratieve fouten. Dwarka benadrukt dat automatisering een goede zaak is en dat de arbeiders ook het recht hadden om vragen te stellen over oneigenlijke inhoudingen die zij op hun salarisslip zagen. Maar dat ze het werk neerleggen ondanks het feit dat de directie haar fouten heeft erkend en heeft toegezegd deze te corrigeren, vindt hij onethisch en totaal onverantwoord.
Asha Gajadien-Bhagwat  

error: Kopiëren mag niet!