Specialisten hanteren per 1 juni nieuwe tarieven

De sectie specialisten van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft  haar tarief voor een consult aangepast. Het nieuwe tarief bedraagt SRD 120. VMS bestuurslid drs. Fitzgerald Gopie zegt dat het nieuwe tarief aanvankelijk per 1 mei jongstleden zou ingaan. De ingangsdatum is nu gesteld op 1 juni 2012.  Gopie zegt dat de aanpassing noodzakelijk was vanwege de inflatie. De correctie is dan ook gebaseerd op de inflatiecorrectie van ruim 17% van het afgelopen jaar. De medicus benadrukt dat het bedrag van SRD 120 gezien moet worden als een maximaal richttarief. Elke individuele specialist heeft de mogelijkheid om beneden dit bedrag te gaan. Meer dan SRD 120 voor een consult mag echter niet geëist worden van de patiënt. Het oude tarief was SRD 110. Gopie zegt dat dit besluit tot correctie van de prijs van een consult genomen is op een algemene ledenvergadering, welke een maand terug is gehouden.

error: Kopiëren mag niet!