Dreigende staking onder personeel banken en verzekeringsmaatschappijen

Er is een stakingsdreiging onder het personeel dat werkzaam  is bij de banken en verzekeringsmaatschappijen. Leden van vakbonden bij deze commerciële instellingen zijn gebelgd over de strakke houding van de directies, die niet bereid zijn een redelijke salarisverhoging te geven. C-47 topper Robby Naarendorp bevestigt deze dreiging. De vakbonden, aangesloten bij de vakcentrale C-47, zitten momenteel in cao-onderhandelingen bij de banken die uiterst frustrerend en moeizaam verlopen. Naarendorp waarschuwt voor de stakingsgolf in de bedrijven in de financiële sector. Het werk kan elk moment worden neergelegd, als de directies blijven vasthouden aan hun weigering voor loonaanpassing.
Naarendorp zegt dat de bankdirecties van hoger hand instructies hebben gehad om aan loonmatiging te doen. De opdracht is gegeven om niet toe te geven aan de looneisen van de bonden, maar geringe percentages voor salarisaanpassing toe te kennen. Dat wordt niet echter geaccepteerd door de bonden. De vakorganisaties eisen voor hun leden een loonaanpassing op basis van de 15% jaarinflatie. ‘De loontrekkers zijn met bijkans 15% achteruit gegaan in salaris, wij nemen geen genoegen met mindere percentages’, zegt  Naarendorp.  Doordat de bonden vasthouden aan hun eis dreigt er een patstelling te ontstaan, die kan eindigen in een algemene staking onder het cao-bankpersoneel.
‘Wij weten van waar en van wie de bankdirecties de instructies hebben gehad.’ De C-47 topper voert verder aan dat het advies van het IMF en de president van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) voor loonmatiging niet alleen moet gelden voor de loontrekkers, maar ook voor de bankdirecties. Het is voor de vakbonden onvoorstelbaar dat de bankdirecties eerder in het jaar met veel fanfare hebben vermeld  hoeveel winsten hun bedrijven gemaakt hebben in het afgelopen jaar, maar desondanks weigeren hun personeel daarin te laten delen. Als wij niet een behoorlijk deel opeisen voor het personeel, dan vloeien alle winsten, die door  gezamenlijke inspanning zijn behaald, in de zakken van de deze directies. Naarendorp wijst erop dat de vakbonden hun verantwoordelijkheid kennen en absoluut geen absurde eisen zullen stellen die de funest kunnen zijn voor de nationale economie. Dit hebben wij in de afgelopen jaren reeds genoeg gedemonstreerd.

error: Kopiëren mag niet!