Waarnemend korpschef op internationale politieconferentie (politiebericht)

Van 21 tot en met 25 mei heeft de waarnemend korpschef commissaris, Humphrey Tjin Liep Shie, op de Bahamas de “27e general meeting and conference of the Association of Caribbean Commissioners of  Police” (ACCP) bijgewoond. Het thema van deze bijeenkomst was:”Transforming national succes in to regional action; succesfull partnership for effective policing”.Op deze bijeenkomst zijn ondermeer aan de orde gekomen strategieën, procedures en programma’s die te maken hebben met de criminaliteitsbestrijding van zowel nationale als internationale aard. Dat alles met de bedoeling een betere leefbaarheid en veiligheid voor de burgers van de Caricom regio. In totaal hebben 24 politie chefs van de regio deelgenomen aan de ACCP bijeenkomst.

error: Kopiëren mag niet!