Is er sprake van willekeur van overheidswege?

Kennelijk heeft een districtscommissaris het belang van het ondernemerschap laten prevaleren boven het belang van de voetgangers. Onder hen moeten we ook de toeristen meenemen, daar zij graag lekker door het centrum wandelen, hun ogen uitkijkend naar de koloniale gebouwen welke het centrum sieren. Het heeft er veel van dat de overheid kennelijk vergunningen heeft verstrekt aan ondernemers om bijvoorbeeld hun bloemisterijen en cafés pal langs de weg, dus op het trottoir, op te zetten. Dit is momenteel het geval aan de Wilhelminastraat (foto). Deze ondernemers treffen naar alle waarschijnlijkheid geen blaam. Zij vragen een vergunning aan. Het is de districtscommissaris die vergunningen aan deze (kleine) ondernemers verstrekt. Het is maar de vraag of bij de overwegingen ook gedacht wordt aan de rechten van de voetgangers. Zijn hun belangen in acht genomen? Of heeft de overheid veel meer oor voor het belang van de ondernemers boven dat van de voetgangers? De situatie aan de Wilhelminastraat geeft wel te denken. Een dergelijk café, vlak naast de straat, trekt ook bestuurders van voertuigen aan die pal naast het café gaan parkeren, waardoor het lopen al daar onmogelijk wordt gemaakt. Men is gedwongen op de rijbaan te lopen. Dat het gevaarlijk is, bewijzen de dagelijkse berichten in de media over de vele verkeersongevallen.
Het is geenszins de bedoeling om de kleine entrepreneur zwart te maken. Echter zien we overval BBQ-stands verrijzen en dan willen wij het hier nu niet hebben over de vele groenteboeren langs de weg. Hebben deze überhaupt toestemming van de autoriteiten om ter plaatse economische activiteiten te mogen ontplooien? Is het wel in overeenstemming met het bestemmingsplan? Is er bij het verstrekken van vergunningen wel in overweging genomen de veiligheid van de voetganger? Allemaal vragen die opkomen bij de burger, omdat zij pats boem geconfronteerd wordt met zaken die kennelijk aan de ene kant zwaarder wegen. Het is gezien de status-quo niet ongepast om te suggereren dat  de overheid willekeur toepast bij het nemen van besluiten die de algehele samenleving treffen. Is het werkelijk zo dat het belang van de voetganger steeds moet wijken voor dat van de kleine ondernemers of van de autogebruiker. Waar blijven de rechten van de voetgangers; die hebben toch het recht om zich vrij en veilig te kunnen verplaatsen.
Satis Baldewingh
 

error: Kopiëren mag niet!