Girjasing pleit voor afschaffing ontheffingsverzoek voor statinen

DNA-lid Sheilendra Girjasing heeft de minister van Volksgezondheid, Michael Blokland, middels een brief het voorstel gedaan om het ontheffingsverzoek voor het verkrijgen van statinen te doen afschaffen. Statinen moet in het kader van preventie gewoon op voorschrift van de arts verstrekt kunnen worden. Op dit moment komen mensen aan de hand van richtlijnen van het ministerie van Volksgezondheid in aanmerking voor gratis statinen via het Staatsziekenfonds en het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. ‘Gesteld kan worden dat de omslachtige procedure om toestemming te verkrijgen meestal niet beoordeeld wordt op basis van realistische normen’, geeft Girjasing in de brief aan.
Girjasing wil eigenlijk dat ook schijnbaar gezonde personen met uiteenlopende cardiovasculaire aandoeningen in staat worden gesteld om preventief statine in te nemen. Om kracht bij zijn verzoek te zetten, citeert hij een onderzoek van dr. A.J.F.A. Kerst. Die stelt: ‘bij schijnbaar gezonde personen met uiteenlopende cardiovasculaire risicofactoren wordt het gebruik van statinen geassocieerd met een significant langere overleving en een verminderd risico op ernstige cardiovasculaire aandoening.’ In feite wil het DNA-lid zeggen dan voorkomen beter is dan genezen.  ‘Uiteraard is het aan te bevelen dat dit met een goed geplande voorlichting vanuit het ministerie in samenwerking met de NGO’s moet plaatsvinden’, zegt de parlementariër.
Een statine of cholesterolsyntheseremmer is een cholesterolverlagend medicament. Een statine wordt voorgeschreven bij een verhoogd cholesterol, suikerziekte en preventie van hart- en vaatziekten.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!