Gedetineerden Hazard Nickerie getraind

Na de training ‘Introductie hydraulische graafmachine’ gevolgd te hebben in Paramaribo,  hebben drie penitentiaire ambtenaren van de Penitentiaire Inrichting Hazard samen met de deskundigen van Surmac NV, op hun beurt de gedetineerden de technieken bijgebracht. Gedetineerden komen na hun invrijheidstelling moeilijk aan een baan en vervallen soms weer in de criminaliteit. “De reden hiervoor is de lage scholing of omdat er geen of onvoldoende werkgelegenheid is. In de goud- en productiesector kan deze groep wel aan bod komen, maar wordt zij meestal niet aangenomen, vanwege het ontbreken van de nodige kennis en opleiding.
De afdeling Delinquentenzorg heeft ervoor gezorgd dat de training: ‘Introductie hydraulische graafmachine’ samen met Surmac NV werd verzorgd. Na deze training hebben de gedetineerden een certificaat ontvangen, waarmee ze een baan kunnen vinden in de mijnbouwsector. Gisteren zijn acht jongemannen (gedetineerden) getraind. Na afloop van de training hebben ze inzicht gekregen in machine-introductie, veiligheidsvoorschriften en operationele procedures. Ook kwam aan de orde het belang van goed onderhoud en de veilige werking en het uitvoeren van shiftcontroles en dagelijks onderhoud van de machine. De training is kosteloos verzorgd door Surmac NV.

error: Kopiëren mag niet!