Studie naar het voorkomen van POP’s in moedermelk in Suriname

De wereld kent een explosieve toename van chemicaliën waarvan sommige niet afbreken en zich over de hele aarde verspreiden. Het gevolg is dat onze voeding gecontamineerd raakt met deze zogenaamde Persistent Organic Pollutants (POP’s). Alhoewel deze stoffen afzonderlijk in kleine concentratie aanwezig zijn kunnen ze tezamen tot een scala van negatieve gezondheidseffecten leiden. Daarom heeft de WHO wereldwijd een onderzoeksproject geïnitieerd waarbij wordt gemeten in hoeverre  de mens wordt bloot gesteld  aan deze stoffen. De meting vindt o.a. plaats door regelmatige analyses van moedermelk waardoor men  een indicatie krijgt van  verspreiding van POPs in de wereld . Suriname heeft zich door het ratificeren van de Stockholm Conventie gecommitteerd aan het terugdringen van POP’s in het milieu.  Als onderdeel daarvan  is in 2011  een onderzoek gestart  naar het voorkomen van POP’s in moedermelk in Suriname. Ter uitvoering  is hiertoe een werkgroep onder voorzitterschap van het BOG ingesteld.  De werkgroep bestaat behalve het BOG uit leden van het ministerie van Volksgezondheid en ambtenaren van de Milieusectie van het ministerie van ATM. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door fondsen van de UNDP.
Het doel van de  studie is niet slechts  bedoeld om bij te dragen aan de evaluatie van de effectiviteit van de Stockholm Conventie bij het terugdringen of elimineren van het vrijkomen van POP’s in het milieu,  maar ook om informatie te  verschaffen over de gevolgen van persistente organische pollutants (POP’s) voor de volksgezondheid.
In samenwerking met de UNDP en met logistieke ondersteuning van Stibosu  is in de maanden november en december 2011 het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg gestart met het veldwerk. Het Stibosu ondersteunt dit project omdat zij van mening zijn dat borstvoeding beschermd en bevorderd moet worden en bovenal ondersteund moet worden als de optimale babyvoeding. Uiteindelijk moet deze studie gezien worden als een promotie van borstvoeding, omdat het zal helpen bij de eliminatie van POP’s uit het milieu en zodoende uit de moedermelk.
De selectie van vrouwen die melk afstaan ten behoeve van dit onderzoek vond plaats  via  de prenatale poliklinieken van de RGD in Paramaribo en Wanica.
De vijftig moeders  die zijn geselecteerd, zullen  gedurende de periode februari tot juli monsters borstmelk afstaan voor verder onderzoek. Deels vindt dit onderzoek plaats door het Centraal Laboratorium van het BOG. Een ander deel van het onderzoek zal door de  Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) plaatsvinden  in Duitsland.
Om een indicatie te geven van eventuele veranderingen in  het voorkomen van deze schadelijke stoffen in het milieu  zal dit onderzoek om de 4 tot 5 jaar herhaald worden. Verwacht wordt dat als landen in de wereld maatregelen nemen om de uitstoot van POP’s in het milieu te verminderen ook de niveaus van POP’s in moedermelk een neerwaartse trend zullen laten zien

error: Kopiëren mag niet!