SOZAVO en JusPol werken samen aan sociale woningbouw

De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, drs Alice Amafo, heeft op vrijdag 25 mei haar collega bewindsman, mr. Edward Belfort, en staf ontvangen op haar kabinet voor een samenwerkingsbespreking. De bewindsman kreeg allereerst de felicitaties van minister Amafo voor het bekleden van het nieuwe ambt en gaf verder aan dat zij het zeer op prijs stelt dat hij ondanks zijn drukke schema, als nieuwe minister, tijd heeft gemaakt te komen voor deze werkbespreking. Het doel van het bezoek is dat beide ministers samen willen werken aan de invulling van de sociale inclusie en resocialisatie van gedetineerden. De intentie van beide bewindspersonen is om deze normschenders geschikt te maken, zodat zij na het uitzitten van hun straf, positief hun krachten kunnen geven aan de opbouw van dit land. Als hoofdprioriteit is de gedetineerden inzetten voor de sociale woningbouw.  Beide ministers zijn overeengekomen dat de ex-gedetineerden niet aan de rand van de maatschappij terecht moeten komen maar de kans moeten krijgen om hun krachten te geven aan de positieve ontwikkeling van dit land. Het werk van de Penitentiaire Ambtenaar ( PA) is niet alleen het bewaken en verzorgen van de gedetineerden, maar ook het helpen resocialiseren van die bewuste groep. De Juspol minister verzuimd niet te zeggen dat het werk van deze groep zwaar en frustrerend is dan de gemeenschap denkt. Ten aanzien van het nieuw beleid dat beide ministeries willen uitvoeren in dit project is er daarom meer Penitentiaire Ambtenaren nodig. De sociale inclusie kan bereikt worden middels een aantal programma’s; de gedetineerden zullen bijgeschoold worden en ingezet worden voor tal van activiteiten zoals: wieden, spuiten van auto’s, en het maken van stenen.
De eerste twee zaken  binnen de sociale sector die aangepakt zullen worden zijn  de 2 gebouwen op Pontbuiten; het jongens opvangcentrum “ Koela” dat maandelijks gewied zal worden en de Apollohal die aangepakt zal worden met gas, water en sanitair ( Gawasa).
Het resocialiseren van de groep behelst een totaal pakket; het doelgericht en planmatige werken aan het verhogen van het vermogen van de gedetineerden. Deze groep moet zodanig opgetild worden dat zij na de detentie periode instaat, is zich te gedragen binnen de gemeenschap middels legitieme middelen.
De bewindsvrouwe is blij dat de Juspol minister ook gaat voor een stukje dimensie van het sociaal beweegredenen van de groep in detentie. “Het is een hele grote uitdaging voor SOZAVO, omdat deze samenwerking helemaal valt onder de nieuwe leuze van het ministerie “ No gi mi soso fisi leri mi uku”. Hiermee wordt bedoeld om niet alleen cash transfer te geven aan de cliënten, maar ze weerbaar te maken voor zelfredzaamheid” woorden van minister Alice Amafo. Naast de bouwsector ziet zij ook andere samenwerkingsgebieden tegemoet. “ Het bergbeeld van het sociaalbeleid is SOZAVO, maar ook andere ministeries hebben een raakvlak met de sociale inclusie. Dit is de reden waarom ik het toejuich dat mijn Juspol partner het ook heeft ingezien voor deze samenwerking”.

error: Kopiëren mag niet!