“ Nederlandse Europarlementariërs kwaadaardig”

“Kwaadaardige Nederlandse Europarlementariërs willen Suriname schaden.” Zo reageert MC-assembleelid Theo Vishnudatt op het bericht van de Europarlementariërs Thijs Berman (PvdA) en Toine Manders (VVD) dat de EU Suriname niet verkiest als plek om de halfjaarlijkse vergadering te houden. De reden: vanwege de amnestiekwestie.  “Gelukkig, het is geen standpunt van het Europees Parlement, maar een standpunt van een voor mij onbekende Europarlementariër”, zegt Vishnudatt. “Ze komen bewust uit met dit standpunt om de rest van de EU-ACP-landen negatief te beïnvloeden.” Europa kan het zich volgens Vishnudatt juist op dit moment niet permitteren om in een situatie van interne economische recessie en opeenvolgende financiële crises, dit soort ingrijpende en onredelijke standpunten in te nemen. Dat kan volgens de volksvertegenwoordiger namelijk een desastreuse boemerangeffect hebben op hun eigen wankele economieën. “Ik denk daarom eerder dat het hier gaat om een kwaadaardige politieke soloactie met de intentie om Suriname schade toe te brengen”, zegt Vishnudatt.
“Onder het mom van mensenrechtenschendingen proberen deze Europarlementariërs subtiel tweedracht te zaaien onder de ACP- landen, in casu Suriname en Guyana”, vervolgt het assembleelid.Echter, het doorvoeren van deze  eeuwenoude door blanken gehanteerde verdeel- en heerspolitiek in ACP zal in deze tijd van economische machtverschuivingen  naar de BRIC-landen, geen ingang vinden.” Vishnudatt vindt dat de Nederlandse Europarlementariërs liever aan de internationale gemeenschap namens Nederland hun excuses kunnen aanbieden voor de afslachting van duizenden moslims recent nog in Srebrenica  onder het toeziend oog van “dappere” Nederlandse militairen, in plaats van zich aan te dienen als splijtzwam. “Of zijn moslims voor de  Hollanders geen mensen?”, aldus Vishnudatt in zijn reactie.

error: Kopiëren mag niet!