Uitkomst verkiezingen president Egypte graadmeter

Met een massaprotest dat niet alleen het hele land op zijn grondvesten deed trillen, maar ook de regio, werd een ommekeer in de nationale politiek ingeleid door jongeren in Egypte vorig jaar. Deze jongeren overspoelden met ICT de hele wereld met beelden over hetgeen in hun land gebeurde. De internationale samenleving kon niet onverschillig blijven. Via de internationale nieuwszenders kreeg de hele wereld ook via de tv alles te zien. Op gegeven moment wist de hele wereld dat er een Tahrir-plein bestond. In Egypte zijn nu verkiezingen gaande en na lang aarzelen werden internationale waarnemers toegelaten. In Egypte ging gisteren de tweede dag van de presidentsverkiezingen in. De revolutie van de jongeren begon een jaar terug op het Tahrir-plein. De Egyptenaren zijn naar de stembus gegaan om hun nieuwe president te kiezen. In Egypte wordt de president direct door het volk gekozen. De twee uitersten van het politieke spectrum zijn de conservatieve kandidaten van de Moslimbroederschap, waaronder Mohammed Mursi, en de meer seculiere partijen waaronder de oud-chef van de Arabische Liga, Amr Moussa. Analytici verwachten niet dat in de eerste ronde van de verkiezingen direct een winnaar zichtbaar zal worden. In totaal gaat het om twaalf presidentskandidaten die het tegen elkaar opnemen. Het gaat om tien Islamitisch georiënteerde kandidaten, althans gelieerd aan de Moslim broederschap en twee kandidaten die niet religieus gebonden zijn. Waarnemers merken een zekere enthousiasme bij de kiezers. Dat enthousiasme is gerelateerd aan de verwachtingen die het electoraat en de bevolking hebben met betrekking tot de problemen die de aanleiding zijn geweest van de revolutie. Het gaat in belangrijke mate om de kansen voor de jongeren, met name die welke afstuderen. Er heerst werkloosheid en dus ook armoede. Analytici stellen dat de nieuwe president van Egypte geplaatst zal zijn voor een zware taak om de economie weer op gang te krijgen. Een andere issue is die van de nationale veiligheidssituatie, die weer moet worden hersteld. Tot de kanshebbers om de verkiezingen te winnen, behoort de kandidaat Mohamed Mursi van de Moslimbroederschap. Volgens deze partij zou na een dag kiezen deze kandidaat aan kop zijn. Een tegenstander van Mursi, voormalig voorzitter Amr Moussa van de Arabische Liga, gaf toe dat eerstgenoemde aan kop ging, maar dat hij zelf wel op de tweede plaats staat. Kredietwaardige peilingen bestaan er vooralsnog niet. Als er geen overduidelijke winnaars uit de bus komen, dus als geen kandidaat meer dan 50% van de stemmen haalt, zal een beslissende ronde volgen op 16 en 17 juni 2012. Internationale media melden dat de eerste verkiezingsdag rustig verliep. Echter werd de presidentskandidaat Ahmed Shafiq met stenen bekogeld. Shafiq trad op als premier van Egypte, een paar dagen voor de val van president Hosni Mubarak. Hij bleef niet lang aan. Veel Egyptenaren zien in Shafiq toch de man die de orde die zoek is in het land, kan herstellen. Uit de twaalf presidentskandidaten schieten vier met kop en schouders boven de rest uit. Het gaat om twee oudgedienden onder Hosni Mubarak en twee kandidaten vanuit de Moslim-gelieerde groep. Amr Moussa is er een uit de eerste groep. De 75-jarige Moussa was eerder voorzitter van de Arabische Liga en ook minister van Buitenlandse Zaken onder president Hosni Mubarak. Toch is Moussa populair, onder meer vanwege zijn kritische houding tegenover Israël. Daarvoor zou hij naar eigen zeggen door Mubarak zijn ontslagen. Veel Egyptenaren denken dat Moussa de economie weer op orde kan brengen. Een andere kandidaat uit de seculiere groep is de 70-jarige Shafik, een voormalige luchtmachtcommandant en de laatste premier onder Mubarak. Na de val van Mubarak werd Shafik direct ontslagen. In zijn campagnes heeft Shafik zich gepresenteerd als de man die binnen zeer korte tijd de wet en de orde in het land kan herstellen. De 60-jarige Abdel-Moneim Abolfotouh is een kandidaat uit de hoek van de moslim-groep. Echter wordt hij niet gezien als een persoon die in het gareel loopt van de conservatieven in de Moslimbroederschap. Hij wordt gezien als een rebel.  Hij werd uit de organisatie gezet toen hij zich kandidaat wilde stellen voor de presidentsverkiezingen. Abolfotouh is een onafhankelijke kandidaat en wordt ondersteund door de Nour-partij, de partij met een conservatieve Islamitische basis. Deze kandidaat wil werken aan natievorming en eenwording van de natie. Hij denkt ook aan de positie van de christenen in Egypte. Tegenkandidaten hebben Abolfotouh betiteld als een kandidaat met tegenstrijdige uitgangspunten. De 60-jarige Mohamed Mursi is de officiële kandidaat van de Moslimbroederschap. Aanvankelijk was Khairat el-Shater de kandidaat van de Moslimbroederschap, een man met veel meer charisma. Dit charisma ontbeert Morsi. Deze kandidaat wil een grotere rol van de Islam in staatszaken en meer Islamitische wetgeving.
Egypte moet een voorbeeld worden. Het zal geanalyseerd worden hoe het is afgelopen met dit Arabisch land na de revolutie. Het democratisch proces en de uitkomst van de verkiezingen zullen een graadmeter zijn bij de beoordeling die men zal hebben over de revolutie. Er zijn nog dictatoriale regimes in de wereld. De Tahrir-plein-beelden hebben een zekere waarde gegeven aan het bezetten van bekende grote pleinen. We denken dan aan Spanje recentelijk waar de politie een openbaar plein moest terugveroveren op protesterenden. Er zijn nog protesten en gewelddadigheden gaande, naast voltooide revoluties in de Arabische wereld. Het is interessant om te kijken of de democratische processen in Egypte zullen leiden tot meer rust en economische voorspoed. In elk geval is het van belang dat er rust komt in het Midden Oosten. Strubbelingen in die regio doen niet goed aan de wereldeconomie en wij voelen dat dan tot hier. Wij zijn gebaat met meer rust in deze regio.

error: Kopiëren mag niet!