Guillermo Samson: ‘Charisma houdt president Bouterse staande’

Dat president Desi Bouterse zich staande heeft weten te houden ondanks al het negatieve beleid dat gevoerd is, heeft hij te danken aan zijn charisma, zegt Guillermo Samson (jurist en econoom) wanneer hij een evaluatie doet van twee jaar verkiezingswinst. ‘Hij heeft behoorlijk zwakke ministers. Wanneer je de prestaties van al de ministers bij elkaar optelt, heb je niet eens het cijfer 1. Ze zijn brandhout, maar wanneer je vuur aansteekt, kan het niet eens vlam vatten. Van zo een slechte kwaliteit zijn ze.’
De econoom schrijft het negatieve beleid verder toe aan de adviseurs van de president. ‘Ze hebben de president domme zaken geadviseerd.’ De adviseurs worden door Samson getypeerd als ‘fossielen’. Samson benadrukt dat een groot deel van het volk zielsveel van de president houdt. ‘Daarom hebben ze op hem gestemd, vanwege het charisma dat hij uitstraalt. Maar het beleid dat wordt uitgevoerd, daar kunnen zij zich niet mee verenigen.’ Samson heeft geen geloof erin dat de reshuffeling van ministers onlangs enige verandering hierin zal brengen. ‘Binnen een jaar worden de ministers weer de laan uitgestuurd. De president heeft aangegeven dat het een doe-jaar wordt, maar ik zie geen enkele doeners daar.’
Samson zegt verder dat het buitenlands beleid dat door de president is gevoerd, wel positief te noemen is. ‘Maar het binnenlands beleid is een puinhoop. Hij is straks geen voorzitter van de Caricom meer, zal hij misschien meer tijd hebben voor het binnenlands beleid. Er kan maar geen beleid ontwikkeld worden om de inkomensverdeling eerlijk te laten verlopen. Hier is sprake van een ernstige scheefgroei’, merkt Samson op. ‘De regering wordt steeds rijker, terwijl het overgrote deel van de samenleving steeds armer wordt. De huidige beleidsmakers predikten twee jaren geleden afschaffing van de government take. Het blijkt dat deze juist is verhoogd, wat de bevolking nog verder in problemen heeft gebracht. Ook de devaluatie heeft ertoe geleid dat verdere verarming en verpaupering van de gemeenschap is opgetreden. Verder heeft de aanname van de amnestiewet gezorgd voor een scheuring onder de bevolking.’
Er zijn behoorlijk veel beloftes gedaan twee jaren geleden, herinnert Samson zich. ‘Deze zitten nog vers in het geheugen. Zo werd van de daken geschreeuwd de government take af te schaffen, de anti-corruptiewet te behandelen, 18.000 woningen te bouwen, een fly-over en vierbaanswegen neer te zetten, een ziekenhuis te bouwen in Wanica en een diepzeehaven te bouwen. Er is alleen een aanzet gegeven voor het bouwen van woningen.’ Wanneer de overige zaken worden gerealiseerd, daar zit Samson reikhalzend naar uit te kijken.
‘De enkele positieve zaken waarvan gesproken kan worden, zijn de verhoging van de Algemene Oudedagsvoorziening en de kinderbijslag. Er is sprake geweest van een prudent monetair beleid. Verder heeft Suriname zijn stempel weten te drukken in het Caribisch gebied. Suriname is een bekende geworden in de regio. President Bouterse heeft goed werk verricht. Wat de stabiliteit betreft, kan gesproken worden van geluk, omdat de prijzen van goud en olie goed liggen.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!