KPS hield discussiedag

Het Korps Politie Suriname heeft op vrijdag 18 mei een discussiedag gehouden in de University Guesthouse aan de Leysweg. De discussie had als thema: ‘Integriteit als voorwaarde voor imagoverbetering binnen het KPS’.
Het doel van deze discussie was om het inzicht te verdiepen en oplossingen aan te dragen om de integriteit van de politieorganisatie te verbeteren. Deze activiteit was een initiatief van de korpsleiding naar  aanleiding van ernstige integriteitschendingen recentelijk gepleegd door politieambtenaren en een kort geleden gepubliceerd UNDP-rapport waarbij is aangegeven dat het gedrag van de Surinaamse politie naar de burgerij toe verbetering behoeft. Er zijn inleidingen verzorgd door dr. Hans Breeveld, drs.Harry Mungra, drs. Frank Soe-Agnie en commissaris van politie Agnes Daniël. Zij waren ook de panelleden tijdens de discussieronde. De activiteit was druk bezocht door politieambtenaren  en stafmedewerkers bij de politie op alle niveaus. Voorstellen voortgekomen uit de discussie zullen worden meegenomen in het integriteitsbeleid van het korps.
 

error: Kopiëren mag niet!