Dc Jiawan pakt wateroverlast Libanonweg meteen aan


Als gevolg van de zware regenval de laatste dagen is de Libanonweg in het ressort Lelydorp onder water gelopen.  De districtscommissaris Rawien Jiawan van Wanica heeft nadat hij zich ter plekke heeft begeven, meteen de directieven gegeven aan de Civieltechnische Dienst van het commissariaat om een machine te dirigeren naar de Libanonweg. Er is op maandag 21 mei 2012 een aanvang gemaakt met ontwateringswerkzaamheden aan de Libanonweg. Vermeldenswaard is dat het ministerie van Openbare Werken ook werken in dat gebied heeft uitgevoerd, te weten het ophalen en uitdiepen van de Tawajariekreek. Het is wederom gebleken dat als gevolg van achterstallig onderhoud er zich weer een calamiteit heeft voorgedaan. Uit de reacties van de buurtbewoners, kan worden geconcludeerd dat men zeer tevreden is over de gang van zaken in de Libanonweg. Ook is men zeer ingenomen met het feit dat de dc ter plekke is verschenen. Dit is volgens een tevreden buurtbewoner voor het eerst in de geschiedenis van de Libanonweg voorgekomen.

error: Kopiëren mag niet!