Nog 15 man RGB op reshufflinglijst

Dagblad Suriname verneemt uit betrouwbare bron dat nog 15 politiek gelieerde ambtenaren op het ministerie van RGB zullen worden vervangen. Het gaat om ambtenaren  die in een leidinggevende positie zitten op het ministerie. Onder andere wordt genoemd de naam van directeur Glenn Redjopawiro (PL), die al eerder door ex-KTPI-minister Simon Martosatiman op non actief geplaatst was. Voorts zou het gaan om W. Soediono en onderdirecteur S. Mitro. Er zou ook een plan in de maak zijn om universitair en hbo-geschoolden aan te trekken, te trainen en in te zetten op het ministerie. Het zou gaan om tientallen hooggeschoolde personen die in dienst genomen zullen worden. Eerder werd in de media melding gemaakt van de op handen zijnde reshuffling op RGB. NDP-assembleelid Amzad Abdoel zegt in een reactie dat andere ministers het voorbeeld van RGB-minister Ginmardo Kromosoeto  moeten volgen.
Abdoel ziet de reshuffling als een noodzakelijke handeling om de beleidsdoelen gerealiseerd te krijgen in deze regeerperiode.  “Er zijn op de verschillende ministeries personen die niet het beleid  van hun departement uitdragen, maar daar slechts zijn om de belangen van hun partij en hun enge persoonlijke belangen te behartigen.  Het politieke belangenspel op dit belangrijke ministerie staat de ontwikkeling in de weg. Het moet eens ophouden. Grond werd teveel gebruikt als politiek instrument om macht te verwerven.” Abdoel zegt dat dit voornamelijk gebeurde bij Grondinspectie. “Het gesjoemel met grond was ten hemel schreiend. Gronden van arme burgers werden afgepakt en onder het mom van verkaveling toegewezen aan partijtoppers.”
Abdoel is ervan overtuigd dat Kromosoeto de gevraagde  hervorming op RGB, waar iedereen allang naar uitkijkt, tot stand zal brengen. “Kromosoeto heeft op ATM bewezen in staat te zijn zaken te realiseren. ATM heeft van alle ministeries de hoogste realisatiegraad. Hij  heeft getoond hoe je targets stelt en haalt.  Kromosoeto staat garant voor transparantie. Wij hebben hoge verwachtingen van hem.”

error: Kopiëren mag niet!