Hakrinbank heeft goede zaken gedaan in 2011

De Hakrinbank heeft in het boekjaar 2011, het jaar waarin zij haar 75-jarig bestaan herdacht, uitstekende bedrijfsresultaten gerealiseerd. In een persbericht wordt aangegeven dat het geconsolideerde balanstotaal steeg met 16% tot SRD 1,5 miljard en de nettowinst nam, voor belasting, toe met 26% tot SRD 39,1 miljoen. De gunstige bedrijfsontwikkeling is het gevolg van de redelijke economische ontwikkelingsgroei in het land. Daardoor is de kredietvraag op een redelijk niveau gegroeid met ruim 13%. Ook de baten uit het vreemdevalutabedrijf stegen door het ruimere deviezenaanbod en de hogere transactievolumes.
De belangrijkste doelstellingen in 2011 waren duurzame groei, verbetering van rentabiliteit, aanscherping van het balansbeheer, verhoging van de efficiency, versterking van het risicomanagement evenals de ‘customer relations management’. Andere doelstellingen waren verhoging van het niveau van tevredenheid bij het personeel en ‘social corporate citizenship’.
De koers van het aandeel “Hakrinbank N.V.” steeg op de effectenbeurs met 10 %, hetgeen duidt op een toegenomen vertrouwen in deze bankinstelling. De jaarvergadering heeft gisteren plaatsgevonden. Algemeen directeur drs. Jim Bousaid heeft mede namens zijn directieteam zijn tevredenheid uitgesproken over de geboekte resultaten in het boekjaar 2011. Het team bestaat verder uit Operations-directeur mr. M.M. Tjon A Ten, onderdirecteur Financiële Zaken drs. R.P.V. Sheorajpanday en financieel directeur drs. G.M. Raghgoenathsingh MBA.  Ook de aandeelhouders waren heel erg tevreden over de verdiensten van de Hakrinbank.

error: Kopiëren mag niet!