Ministerie LVV heeft huiswerk af: Particulieren moeten overgaan tot import runderen

Slagers beginnen zich meer en meer af te vragen of het besluit van de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Hendrik Setrowidjojo, om Braziliaanse slachtrunderen in te voeren, een serieus genomen besluit is geweest. Het is bijna een jaar geleden dat de regering bij monde van de minister toezegde slachtvee uit Brazilië te zullen halen om de schaarste aan rundvlees op te heffen. Het besluit leidde meteen tot allerlei kritieken en  met name in de veesector werd getwijfeld aan het nut en de noodzaak van de geplande import. De runderen zijn nu na een jaar nog steeds niet in Suriname. Inmiddels spreken de slagers hun zorg uit over het tekort aan slachtrunderen. Vooral de Islamitische slagerijen kennen soms dagen zonder vlees, omdat er geen runderen beschikbaar waren.
Edmund Rozenblad, hoofd Veterinaire Dienst ministerie van LVV, verduidelijkt dat niet het ministerie de runderen zou importeren, maar dat de import is overgeheveld naar particulieren. Het ministerie van LVV heeft aan de hand van de beschikbare statistieken aangegeven dat de Surinaamse kudde bijlange na niet genoeg is om in de behoefte te voorzien. Particulieren hebben erop ingespeeld en aangegeven runderen te importeren. Rozenblad geeft aan dat het ministerie zijn huiswerk in orde heeft, het zijn de particulieren die nog bezig zijn met de voorbereidingen en nog niet in staat zijn om het te realiseren. Het ministerie van LVV heeft aan de importeurs groen licht gegeven en alle mechanismen in orde gemaakt. Alles hangt nu af van de importeurs.
De LVV-functionaris zegt ook de noodkreet van de slagers gehoord te hebben. Behalve een tekort aan slachtvee, kampen de slagers ook met stijgende prijzen. Daarnaast zijn enkele slagers in staat om hun eigen vlees te importeren, maar dat gaat stukken moeilijker bij de Islamitische slagerijen. Rozenblad zegt dat het zo is dat andere slagers toestemming hebben om vlees te importeren. Inderdaad is het geïmporteerde vlees minder gunstig voor de Islamitische slagerijen, omdat zij de garantie willen hebben dat het om halal vlees gaat. Zij willen liever de dieren dan het vlees. Rozenblad geeft aan dat de slagers ook hun bronnen mogen aanboren en met een voorstel kunnen komen bij het ministerie van LVV.
Bronnen melden dat het bedrijf Caribbean Meat Processor, dat in eerste instantie de runderen zou importeren, bijna niet meer bestaat. De vraag rijst nu of de runderen wel ooit in Suriname aankomen.

error: Kopiëren mag niet!