Gregory Rusland: ‘Jongeren moeten NPS kiezen voor een veilige keus’

‘Wij zullen zodanige acties ondernemen dat jongeren inzien wat het belang  van de NPS binnen het totaal politiek bestel is. Daarmee zullen wij hun overtuigen dat ze een bewuste keus moeten maken voor NPS, indien ze hun toekomst veilig willen stellen.’ Dit zegt Gregory Rusland kandidaat-voorzitter van de NPS. Rusland motiveert dit door te stellen dat de groene partij een traditie heeft waarbij jongeren de mogelijkheid hebben om zichzelf te scholen. De NPS moet weer in de gelegenheid gesteld worden om hieraan invulling te geven. ‘Als je dat doet, hebben jongeren een basis om  jobs te vinden tegen goede salarissen later in hun leven.’
Het gaat volgens de ex-minister van Natuurlijke Hulpbronnen niet alleen om op de universiteit te belanden, maar ook om gerichte trainingen en scholing. ‘Die mogelijkheden moeten weer gecreëerd worden voor de NPS, zodat zij invulling kan geven aan de verdere uitbouw aan jongeren.’
Rusland, voormalig kandidaat vice-president van het Nieuw Front,  gaat verder door te stellen dat er eerst een grondige evaluatie moet komen met daaraan gekoppeld strategieën die invulling moeten geven aan de nieuwe richting van de partij. ‘Er zal speciale aandacht besteed worden aan jongeren, maar ook de mensen die in het verleden voor andere partijen hebben gekozen.’

error: Kopiëren mag niet!