Bestuur wil meer bekendheid voor Huize Tyltyl

Het bestuur van Huize Tyltyl wil meer bekendheid geven aan het tehuis. “Al die jaren hebben we een beetje in de luwte gewerkt en het is ons gelukt, maar in deze moderne tijd en met al die moderne communicatiemiddelen zou het geen overbodige luxe zijn om onszelf te promoten”, vindt bestuursvoorzitter Glenn Sedney. Hij denkt aan een website, waar mensen op kunnen gaan en zien dat er ook een tehuis is voor kinderen met een lichamelijke beperking, die ook onderwijs genieten. Mogelijk kunnen op deze manier, met steun vanuit de samenleving, problemen van het tehuis worden opgelost. Een eigen bus, nieuwe bedden en matrassen en een renovatieplan voor Tyltyl staan ook op het verlanglijstje van het bestuur. Daarnaast wordt hard gewerkt aan een verhoging van het salaris voor het personeel, maar “als je het geld niet hebt, kan je dat ook niet betalen”.
Het personeel bij Huize Tyltyl werkt er al heel lang. Het gaat voornamelijk om oudere krachten. Volgens Sedney stellen jongere mensen zwaardere eisen. Personeel vinden voor een tehuis als Tyltyl is dan ook zoeken naar een speld in een hooiberg. Het tehuis vangt momenteel 15 kinderen op met een lichamelijke beperking, voornamelijk afkomstig uit de districten of het binnenland. Ook kinderen van de stad die geen goede huisvesting als zodanig hebben, kunnen onderdak vinden bij Huize Tyltyl, maar voorwaarde is dat ze naar school moeten gaan. Het gaat om kinderen van 4 jaar tot en met 16 jaar. Met de Mythylschool bestaat een goede samenwerking, vandaar dat veel kinderen van Tyltyl deze school bezoeken. Het is een goede wisselwerking tussen de Mythylschool en Huize Tyltyl. De kinderen krijgen bij Tyltyl alles wat ze nodig hebben: ze eten, spelen, worden verzorgd, krijgen onderdak en gaan naar school.

error: Kopiëren mag niet!