Wanneer komen de jaarverslagen 2010 en 2011 van LVV?

 Op donderdag 26 april 2012 heb ik voor de CUS) een korte inleiding gehouden met als thema: “De landbouw in historisch perspectief”. Ik heb diverse documenten gebruikt om mijn lezing te onderbouwen. De belangrijkste documenten voor mij waren de Jaarverslagen (2005 tot en met 2009) van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Het laatste jaarverslag welke door LVV is geproduceerd is dat van het jaar 2009. Medio 2010 is minister drs. Stanley Raghoebarsingh van LVV vertrokken. Ik ben de afgelopen weken naarstig naar de jaarverslagen van 2010 en 2011 bij LVV gaan zoeken, om mijn lezing met de recente informaties te kunnen onderbouwen. De informatie die ik kreeg van ambtenaren van LVV was dat er nog geen jaarverslagen van 2010 en 2011 geproduceerd zijn. Het is jammer dat het goede werk van minister Stanley Raghoebarsing niet gecontinueerd wordt.
Eisen stellen aan ministers                                                                                                                                                                     De president, de vice-president, de assembleeleden, de Rekenkamer, de Staatsraad en allen die geïnformeerd willen worden over de verrichtingen van de diverse ministeries, moeten van de betrokken ministers eisen dat jaarlijks de Jaarverslagen op tijd geproduceerd worden. Ik wil mij vandaag slechts beperken tot het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. “Wij willen een overzicht hebben van de financiële verslagen; wij willen het personeelsbestand doornemen; wij willen de cijfers van de agrarische producten bestuderen”. Zo kunnen wij deze rij verder aanvullen. Ik hoop dat minister H. Setrowidjojo  van LVV zo snel mogelijk met de jaarverslagen komt,  waardoor wij het beleid van de minister makkelijk onder de loep kunnen nemen.
Agrarische schuur van het Caribische gebied                                                                                                                                    De afgelopen twee jaren hebben wij vaker gehoord dat Suriname de agrarische schuur van het Caribisch gebied moet worden. Een nobel streven van de regering, maar er moet veel en nogmaals veel gebeuren op het Ministerie van LVV om dit te bereiken. De jaarverslagen geven duidelijk aan dat de afgelopen jaren de import van agrarische producten veel groter was dan de export. Vanwege klimatologische omstandigheden kunnen wij bepaalde producten in de tropen niet produceren.
Tabel I. Importen en exporten van agrarische producten in SRD (2000-2009)                                                                                                                                  

Importen  in SRD Exporten  in SRD
Jaar SRD Jaar SRD
2000 98.503.000 2000 77.602.000
2001 162.120.000 2001 127.602.000
2002 183.723.000 2002 139.985.000
2003 237.348.000 2003 132.418.000
2004 271.500.000 2004 152.150.000
2005 337.434.000 2005 153.883.000
2006 344.618.000 2006 164.103.000
2007 386.509.000 2007 190.055.000
2008 465.629.000 2008 233.551.000
2009 446.952.000 2009 219.862.000

Bron: Jaarverslagen 2005-2010; ministerie van LVV
In het jaar 2009 hebben wij aan agrarische producten ter waarde van SRD 446.952.000 ingevoerd. De exportwaarde van agrarische producten in 2009 bedroeg SRD 219.862.000.
Tabel II. De importwaarde van agrarische producten in 2009

Omschrijving Waarde in SRD
Groenten en knollen

18.445.000

Plantaardige vetten en oliën

38.122.000

Ber. van groenten, vruchten etc.

27.565.000

Koffie, thee, maté en specerijen

3.172.000

Cacao en cacaoproducten

6.697.000

Producten van menselijke consumptie

35.457.000

Granen

15.243.000

Meel, zetmeel, tarwegluten

34.569.000

Oliehoudende zaden en vruchten

2.504.000

Ber. graan, meel, zetmeel

23.581.000

Dranken, alcohol, etc.

52.136.000

Bloementeelt

1.868.000

Zuivelproducten, eieren, honing

33.750.000

Bereidingen van vlees, vis, schaaldieren, etc.

23.758.000

Fruit

6.905.000

Vlees en eetbare slachtafvallen

56.245.000

Totale agrarische producten

446.952.000

Bron: Jaarverslag LVV
Tabel III. Totale exportwaarde van agrarische producten in 2009

Omschrijving Waarde in SRD
Rijst

58.951.000

Bacove

73.608.000

Groenten en knollen

4.193.000

Fruit (excl. bacoven)

217.000

Ber. Groenten etc

586.000

Bloementeelt

372.000

Vis- en visproducten

46.651.000

Schaaldieren

35.283.000

Tot. exportwaarde

219.862.000

Bron: Jaarverslag LVV
Ik heb eerder in een artikel geschreven dat de rijstbouw 165 liter diesel consumeert om 1 ha rijst te produceren (van grondbewerking tot eindproduct). De heer ir. Kardi Kartosewieto is het daarmee niet eens. Dit cijfer van 165 liter diesel heb ik gehad van de SPBA (De Surinaamse Padie Boeren Organisatie met als voorzitter H.Oemraw).
Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!