De politieke toekomst van de A-Combinatie

De drie Marronpartijen (BEP, Seeka en Abop) hebben in 2005 goed ingezien om gezamenlijk de verkiezingen in te gaan. Het politieke resultaat ligt daar. De combinatie behaalde landelijk 15.857 stemmen. De combinatie behaalde eveneens 5 zetels (Paramaribo 1; Marowijne 2; Brokopondo 1 en Sipaliwini 1). Het Nieuw Front met 23 zetels was niet in staat om een regering te vormen. Samen met de A-C heeft het NF een regering gevormd. De A-Combinatie kreeg drie ministeries toegewezen, t.w. het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (Michel Felisie), het Ministerie van TCT (Alice Amafo) en het ministerie van Volksgezondheid (C. Waterberg). Naar de mening van grote groepen Surinamers hebben de ministers C. Waterberg en M. Felisie een heel goede job gedaan tussen 2005 -2010 onder leiding van president R.Venetiaan en vicepresident Ramdien Sardjoe, voor de natie Suriname.
De verkiezingen van 2010                                                                                                                                                                                               De A-Combinatie (Abop, Seeka en BEP) is in 2010 weer alleen de verkiezingen ingegaan. Vanwege allerlei zaken heeft de A-Combinatie in de kustdistricten niet mogen deelnemen aan de verkiezingen. Met gezamenlijke inspanning heeft de A-Combinatie in de districten Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini 11.093 stemmen en 7 zetels behaald. Een geweldige politieke prestatie. Van toen af verkeerde de A-Combinatie in een riante positie om in de nieuwe regering te participeren. De regering Bouterse/Ameerali heeft de A-Combinatie goed bedeeld met 6 ministeries en een vicepresident. De BEP en Seeka zitten niet meer in de regering. De Abop van Brunswijk zal verder met vier ministeries (TCT, Sociale Zaken, Regionale Ontwikkeling en Justitie & Politie) in het kabinet Bouterse/Ameerali participeren.
De sterkte van de politieke partijen in 2010 in de districten  Marowijne, Brokopondo                                                                         en Sipaliwini

Marowijne Brokopondo Sipaliwini
NF 583 7.24% NF 294 7.12% NF 854 9.46%
MC 1.620 20.11% MC 1.581 38.28% MC 2.371 26.25%
VA 1.100 13.65% VA 64 1.55% VA 315 3.49%
A-C 4.502 55.88% A-C 1.740 42.13% AC 4.551 50.39%
BVD 251 3.12% BVD 429 10.39% BVD 665 7.36%
DUS 22 0.53% DUS 53 0.59%
DOE 222 2.46%
Tot. 8.056 100% Tot. 4.130 100% Tot. 9.031 100%

 
De strategie die de Megacombinatie heeft ingezet om de A-Combinatie bij de volgende verkiezingen (2015) klein te krijgen, is nu veel makkelijker geworden. Met het weggaan van de BEP en Seeka uit de A-Combinatie gaan wij een heel andere situatie in deze drie districten krijgen. Ik zal mijn cijfers blijven produceren. Ik kan nu op een papiertje meegeven dat de Megacombinatie, de BVD en de VA (PL) in het binnenland gezamenlijk de verkiezingen zullen ingaan om de Marronpartijen klein te krijgen. Bij ongewijzigd kiezersgedrag zal ik proberen in een tabel duidelijk te maken wat eventueel het resultaat in deze drie districten in 2015 zou kunnen zijn. Ik zal proberen zuiver rekenkundig de zaak te analyseren.
De A-Combinatie behaalde in deze drie districten totaal (4.502+1.740 + 4551) = 10.793 stemmen in 2010.De BEP behaalde 5.490 stemmen en de ABOP eindigde met 5.303 stemmen. Als de partijen afzonderlijk de verkiezingen ingaan, zullen beide partijen een zetel moeten inleveren.
De NDP+BVD+ VA (PL) hebben in deze drie districten gezamenlijk (2.971+2.074+3.351)= 8.396 stemmen behaald in 2010.
Als AC afzonderlijk de verkiezingen zal ingaan en de MC in groter verband, zal de uitslag van de verkiezingen er anders uitzien (zie tabel II).
Tabel II

Marowijne Brokopondo Sipaliwini
ABOP 3.626 45.01% ABOP 232 5.62% ABOP 1.445 16.00%
BEP 876 10.87% BEP 1.508 36.51% BEP 3.106 34.39%
MC/VA BVD 2.971 36.88% MC/VA/BVD 2.074 50.22% MC/VA/BVD 3.351 37.11%
NF 583 7.24% NF 294 7.12% NF 854 9.46%
DUS 22 0.53% DUS 53 0.53%
DOE 222 2.46%
Totaal 8.056 100% Totaal 4.130 100% Totaal 9.031 100%

Bron: “De dynamiek in de politiek “, Hardeo Ramadhin (juni 2011)
Bij ongewijzigd kiezersgedrag en indien mijn analyse juist is (op basis van cijfers), zal de zetelverdeling in het binnenland in 2015  er als volgt uitzien: MC+BVD+VA (PL)= 5 zetels (Marowijne 1, Brokopondo 2 en Sipaliwini 2); ABOP 2 zetels (Marowijne 2 zetels)  en BEP 3 zetels (Brokopondo 1, Sipaliwini 2) behalen. De  NDP is kampioen in de divide et impera politiek (de verdeel- en heerspolitiek). De toenmalige oppositie is erin geslaagd het machtige, onverslaanbare Nieuw Front uit elkaar te laten vallen; de KTPI is eveneens uit elkaar gevallen; de A-Combinatie heeft hetzelfde lot ondergaan. Het gaat mij niet verwonderen dat er in de komende jaren alles gedaan zal worden om een wig te drijven tussen de VHP, de SPA, DA-91 en de NPS. Naar mijn mening moet de totale (parlementaire en buiten parlementaire) oppositie (wat ook recentelijk gebeurd is in Guyana) een grotere combinatie vormen om betere verkiezingsresultaten te behalen. Voor het goed functioneren van de democratie, hebben wij altijd een sterke oppositie nodig.
Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!