Wat weet God over het hart van een vrouw?

Er is een gezegde in één van de geschriften dat luidt: alleen God kent het hart van een vrouw. Hoewel het een vers is uit een zeer oude tekst, vind ik dat het relevant is voor de tijd waar wij nu in leven. Het is ook relevant met betrekking tot de gevoeligheid van vrouwen voor spirituele zaken in het algemeen en voor God.
Het eerste aspect is, dat binnen sommige lagen van de maatschappij, voor lange tijd, het begrip over vrouwen gebaseerd is geweest op het subtiele gevoel dat vrouwen niet kunnen denken; dat het intellect van een vrouw niet erg goed is. Dit is natuurlijk niet waar, maar het idee werd versterkt door een misinterpretatie van een geheel ander probleem. Dit ander probleem, dat helemaal niet begrepen wordt, is dat vrouwen niet veel zelfrespect hebben. Ze zijn hun zelfrespect kwijtgeraakt. Hierdoor zijn meningen, die binnen de maatschappij hebben postgevat, opgedrongen aan vrouwen en deze op hun beurt zijn het zelf ook gaan geloven. In feite zijn vrouwen vaak, vanwege gebrek aan deze ene kwaliteit, gemakkelijk beïnvloedbaar door de mening van een ander.
In de maatschappij werd er op vele gebieden niet echt geluisterd naar de mening van de vrouw. In feite werd nauwelijks naar haar gekeken, hoe hard zij ook haar best deed zich uit te drukken. Het gevoel dat hierdoor bij de vrouw ontstond is dat zij bedrogen werd. Door iedereen: echtgenoten, kinderen, politici, dokters, advocaten, leraren, zelfs door religieuze leiders. Het resultaat is dat vrouwen hun vertrouwen zijn kwijtgeraakt; hun vertrouwen in anderen werd geschaad.
Dit is één van de redenen waarom een vrouw vaak ontvankelijk is voor de liefde van God. Het gevoel is, dat God alleen haar kent zoals zij werkelijk is, dat Hij alleen de gevoelens in haar hart kent. Ook staat God bekend als de Ene die de vertrapten verheft. Omdat zij het gevoel heeft dat zij niet begrepen en mishandeld wordt, is zij vatbaar voor de liefde die Hij biedt. God’s liefde verheft niet alleen, het versterkt ook.
God weet dat niets zo belangrijk is als een moeder. De moeder is degene, die de familie ondersteunt. God weet dat vrouwen ware leraren zijn, de ware goeroes van de wereld. Is het per slot van rekening niet de moeder, die haar kinderen onderwijst door haar eigen voorbeeld?
In deze tijden van duisternis en verdriet is de rol van een vrouw werkelijk een krachtige. Als zij blijft in haar eigen zelfrespect en kracht neemt van de Almachtige Autoriteit, kan zij de boodschap van God aan allen geven. Niet alleen kan ze hen uit de duisternis leiden, maar ze kan hen ook tillen in de boot van Waarheid en ze laten zien hoe dingen te overstijgen.
Wat houdt de waardigheid van een vrouw hoog?
Ik denk dat er drie kwaliteiten zijn, die een vrouw zich heel gemakkelijk kan toe-eigenen. Deze zijn: tolerantie, ware genade en de kracht van waarheid. Deze kwaliteiten maken een heel groot, open en vrijgevig hart mogelijk: het hart van een wereldmoeder. Het beeld van de wereldmoeder is in de hedendaagse wereld van grote betekenis. Zij is die ene wiens enig verlangen is, anderen vooruit te helpen gaan. Wat de uitdagingen om haar heen ook mogen zijn.
 
Het fundament van het wereld-moeder-beeld is dat van het vrouwelijke principe, wat dus allemaal gaat om deugd ….. deugden als genade, liefde en geduld. Deugden als deze zijn precies wat de wereld van vandaag het hardst nodig heeft. Uiteraard zijn zowel de vrouwelijke als mannelijke principes te vinden in elke ziel. Maar het is dit ene, het principe van Deugd, dat de hedendaagse wereld het meest zal dienen. Omdat ik vrouw ben in deze geboorte, is mijn karakter vanaf het begin beïnvloed door deze kwaliteiten. Ik voel dat dit een prima voorbereiding is geweest in de vervolmaking van mijn verantwoordelijkheden tegenover mijn spirituele familie  – de gehele wereld.
Ik heb nooit de gedachte gehad dat dit “een mannenwereld” is, en dat wij als vrouwen niet kunnen slagen. Echter, in de wereld van vandaag, zal echt succes constant moed en complete eerlijkheid van onze kant vergen. Mocht je ooit angstig zijn of ontmoedigd, hier is dan een geheim dat ik met jullie wil delen:
Neem één moment van stilte, keer jezelf naar binnen en roep jouw moed aan. Heb het vertrouwen dat je wel een oplossing hebt, je wel antwoorden hebt, je wel weet wat gedaan moet worden. Laat jezelf nooit beïnvloed worden door wat anderen wel zullen kunnen denken. Wordt introvert, haal de wijsheid die binnen in jou is omhoog en doe er dan iets mee. Je hoeft alleen te beginnen met die ene minuut, terwijl je tegen jezelf zegt, “OK, laat me zien wat er gedaan kan worden”. Wij zijn nooit zonder de oplossingen voor onze problemen. Het is alleen maar dat we soms een beetje moeten wachten. Leer hoe je vredevol en geduldig moet blijven. Het antwoord zal zeker komen en ook op het juiste moment.
Prettige Moederdag
BRAHMA KUMARIS
Spirituele Organisatie

error: Kopiëren mag niet!