Taskforce Onderwijs-voorzitter Eddie Jozefzoon: ‘Staatsbesluit zal klassendeler omlaag brengen’

Voor het aanstaande schooljaar zullen er 239 klassen worden bijgebouwd. De fysieke uitbreiding is noodzakelijk voor een vlotte uitvoering van het nieuwe onderwijsconcept voor de klasgrootte. Bij de start van het nieuwe schooljaar 2012/2013 zal het aantal leerlingen per klas in de eerste leerjaren van de glo, voj en vos, worden teruggebracht. Er zijn extra klassen nodig om de nieuwe spreiding te kunnen realiseren. Voor deze infrastructurele voorziening is ruim SRD 45 miljoen begroot, zegt voorzitter Eddie Jozefzoon van de presidentiele taskforce van Onderwijs in een ontmoeting met de pers. De extra klassen komen op scholen van zowel het glo-, voj- en vos-niveau. Daar het probleem van overvolle klassen het grootst is in Wanica en Paramaribo, zullen de meeste scholen in deze gebieden in aanmerking komen voor de klassenuitbreiding.
De taskforce belichtte in een persconferentie afgelopen maandag dat er een staatsbesluit zal worden geslagen dat de huidige klassendeler van 40 bij het glo terugbrengt naar 25. De nieuwe deler ligt dichtbij de internationale geaccepteerde norm van 20.  De achterhaalde klassendeler van 40 staat in een wetsartikel van 1 augustus 1947 en gold voor het onderwijs van zowel kolonisator Nederland als Suriname. De  nieuwe klassendeler voor het kleuteronderwijs is gesteld op 18. Voor het voj en vos zal het toegestane leerlingenbestand per klas liggen tussen de 20 en 22. Jozefzoon zegt dat juist vanwege het lokaliteitentekort  ervoor gekozen is de  vernieuwing niet schoolbreed door te voeren. Gekozen is voor een pilot in  de eerste leerjaren op alle niveaus. Het streven is erop gericht om per school niet meer dan 250 leerlingen te accommoderen. Simultaan met het vernieuwd klassendelerconcept zal de relatieve verzelfstandiging van scholen worden doorgevoerd, zegt de taskforce-voorzitter.  Dit houdt in dat de lokale community zoveel mogelijk zal worden belast met het onderhoud van de scholen in hun directe omgeving.
De scholen worden op niveau gebracht en teruggegeven aan de gemeenschap. Onder andere zullen ter zake deskundigen uit de community’s worden belast hiermee. Met dit concept wordt niet alleen het onderwijsprobleem opgelost, maar ook maatschappelijke vraagstukken aangepakt. Die relatieve verzelfstandiging verhoogt de betrokkenheid van ouders in het schoolgebeuren en versterkt de sociale controle in buurten. Hierdoor worden  noodzakelijke condities geschapen voor het indammen van criminaliteit en andere sociaal ongewenste zaken. In het proces van vernieuwing wordt ook meegenomen de herinrichting van praktijklokalen op de Technische Scholen, Natin en de Nijverheidsscholen. Deze reconstructie is gebudgetteerd op  US$ 20 miljoen. Jozefzoon zegt dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft toegezegd te zullen bemiddelen dat Suriname het geld te leen krijgt van de internationale kapitaalmarkt. De taskforce heeft afgelopen maandag haar projectdossier inmiddels ingediend bij de moederbank.

error: Kopiëren mag niet!