Speciale missie naar Hoge Commissaris Mensenrechten Genève

Een Surinaamse delegatie heeft op donderdag 3 mei een onderhoud gehad met vertegenwoordigers van het Verenigde Naties Kantoor van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten in Genève, Zwitserland. Doel van dit gesprek was om het mensenrechtenorgaan van de Verenigde Naties de nodige informatie te verschaffen over de recent aangenomen wijziging van de Amnestiewet van 1989 door De Nationale Assemblee. Het Kantoor van de Hoge Commissaris is onder meer belast met het ondersteunen van alle VN-mechanismen op het gebied van mensenrechten. Ook is het orgaan belast met het verlenen van technische ondersteuning aan lidlanden.
Tijdens dit onderhoud is de assistentie van de internationale organisatie ingeroepen in het kader van het opzetten van een waarheids- en verzoeningscommissie. De Verenigde Naties heeft eerder aan diverse landen ondersteuning verleend voor het opzetten van dergelijke commissies. Het ligt in de bedoeling dat samen met de OAS alle ter beschikking staande regionale en internationale expertise zal worden geraadpleegd voor het opzetten en garanderen van een deskundige en onafhankelijke waarheidscommissie in Suriname.
De Hoge Commissaris voor Mensenrechten, Navi Pillay, die momenteel op een vooraf geplande langdurige buitenlandse missie is, heeft zich laten vertegenwoordigen door het onderhoofd op haar kantoor. Mevrouw Kyung-wha Kang (“Assistant Secretary General, Deputy High Commissioner for Human Rights”) heeft in haar reactie aangegeven dat de VN het zeer op prijs stelt informatie te verkrijgen van de Surinaamse regering met betrekking tot de Amnestiewet. Voorts is aangegeven dat de verkregen informatie serieus zal worden bestudeerd waarbij  na evaluatie zal worden nagegaan op welke wijze de organisatie eventueel bijstand aan ons land kan verlenen. De universele en periodieke beoordeling van de algehele mensenrechtensituatie in Suriname die vorig jaar plaatsvond, werd eveneens ter sprake gebracht. Tenslotte werd aangegeven met de Surinaamse autoriteiten in contact te zullen blijven met betrekking tot de onlangs aangenomen Amnestiewet en de mensenrechtensituatie in ons land.

error: Kopiëren mag niet!