Valies: “Overboord gooien Fiso waanidee CLO”

Wilgo Valies, voorzitter Bond van Leraren (BvL), vindt het Functie-informatiesysteem Overheid (Fiso) een goed beloningssysteem. Zijn organisatie heeft daarom geen boodschap aan de oproep van de Centrale van Landsdienarenorganisatie (CLO) aan de vakbeweging om te strijden met het doel het overboord gooien van Fiso. “Wij hebben het Ambtenaren Bezoldigingsbesluit afgewezen en na een lange periode van beraadslagen sinds 1999, de eerste fase van Fiso in 2008 uitgevoerd. Teruggaan naar het oude beloningssysteem zou betekenen van vooraf aan weer beginnen. Het is onvoorstelbaar dat mensen met zulke waanideeën rondlopen”, aldus de BvL-voorzitter.
Valies ontkent niet dat de uitvoering van Fiso met problemen gepaard is gegaan. Echter komt dit doordat niet alle ministeries en overheidsinstanties gelijktijdig het beloningssysteem hebben geïmplementeerd. Daarnaast is bij de acceptatie van Fiso met de regering afgesproken de kinderziektes in een later traject structureel bij te stellen. “Ons standpunt over Fiso staat nog recht overeind”, aldus Valies.
De Bond van Leraren is ervan overtuigd dat niet op een blauwe maandag het Fiso-systeem verworpen kan worden in ruil voor het oude Ambtenaren Bezoldigingsbesluit (ABB), omdat Fiso tot stand is gekomen door overleg van de regering met vakbonden. “Wij hebben de discussies al gehad en het traject van Fiso is al afgerond”, zegt Valies. De BvL weet dat indien serieus wordt overwogen om het Ambtenaren Bezoldigingsbesluit weer in te voeren, de vakbeweging en de regering, dus werkgevers en werknemers, weer om de tafel zullen moeten zitten.
Minister Michael Miskin heeft op 4 mei in zijn eerste toespraak als bewindvoerder bij Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) de vakbeweging opgeroepen om Fiso te challengen en overboord te gooien. Miskin is ervan overtuigd dat Fiso een oneerlijk systeem is, het bevorderingen van ambtenaren en pensioenen negatief beïnvloedt. Daarnaast zijn directieleden, onderwijzers en de gewapende machten niet gerekend tot Fiso. “Wij moeten terug naar het oude systeem dat sinds 1969 bestaat. We moeten terug naar ambtenaar, stafambtenaar en hoofdambtenaar”, zei Miskin. Ook CLO-voorzitter Ronald Hooghart deelt deze visie. Valies vindt het echter een waanidee, omdat Fiso niet alleen een goed beloningsysteem is, maar ook omdat ongeveer 10 jaren discussie is gevoerd om de uitbetaling van de eerste fase in 2008 en de tweede fase in 2011 uitbetaald te krijgen. Daarnaast had het oude beloningssysteem ook allerlei probleemissues weet Valies.

error: Kopiëren mag niet!