Van Dijk-Silos: ‘Amnestiewet is legaal’

‘De amnestiewet is legaal’, zegt Mr. Dr.  Jennifer van Dijk-Silos aan Dagblad Suriname.  De jurist  en voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB)  zegt dat de wet via het juiste orgaan, namelijk De Nationale Assemblee als wetgevende macht, tot stand is gekomen.  De jurist is ook van mening dat de amnestiewet legitiem is, omdat het niet in strijd is met de grondwet. De moederwet verbiedt amnestie namelijk niet.  Van Dijk-Silos zegt voorts dat de aanvulling op de amnestiewet van 1992 niet in strijd is met internationale verdragen. “Het gaat namelijk niet om misdaden tegen de menselijkheid. De mensen zijn niet als zodanig gedagvaard.”  Met de wijziging van de amnestiewet van 1992 wordt amnestie verleend aan de verdachten in het decemberstrafproces. De amnestiewet van 1992 gaf pardon aan de plegers van de moorden tijdens de binnenlandse oorlog.

error: Kopiëren mag niet!