Rc acht inverzekeringstelling Kasantaroeno rechtmatig

De rechter-commissaris heeft de inverzekeringstelling van de ex-directeur van Stichting Natuurbehoud Suriname (Stinasu), Frans Kasantaroeno, op rechtmatigheid getoetst. Dit wordt door persofficier van justitie Claudia Bruining bevestigd. De raadslieden van de verdachte hadden een verzoekschrift (art 54a v/h Wetboek van Strafvordering) ingediend. Dit verzoek houdt in dat een andere rechter-commissaris zou bekijken of de inverzekeringstelling werkelijk rechtmatig is vastgesteld. Kasantaroeno ontkent vanaf zijn aanhouding zich schuldig te hebben gemaakt aan knevelarij, oplichting, valsheid in geschrifte en schending van het ambt. Eerder is de parkwachter van natuurreservaat Brownsberg ook aangehouden.
Kasantaroeno heeft verklaard  dat hij nooit geld of goud heeft gevraagd in ruil voor het ontplooien van activiteiten door gouddelvers in het park. Er waren meer dan 2500 illegale gouddelvers actief in het gebied. Zij hebben een enorme ravage verricht in het reservaat. Verder zegt hij altijd naar eer en geweten te hebben gehandeld. Volgens de parkbeheerder heeft hij kwitanties uitgeschreven in opdracht van Kasantaroeno, maar dat berust volgens de directeur niet op waarheid.
Kasantaroeno zit sedert 16 april in voorarrest.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!