Noodkreet stichtingen voor overname salariskosten door overheid

De Stichting voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (Stigesu) heeft net als andere stichtingen in deze branche een noodkreet geuit aan het adres van de overheid om de salariskosten over te nemen. Daarmee wordt het niet alleen wat lichter voor de stichting om de zaak draaiende te houden, maar wordt ook voorkomen dat personeel wegtrekt. “Nu zie je dat het personeel wegtrekt, terwijl je zoveel in ze investeert om ze on the job te trainen. Ze worden wat ouder, krijgen een gezin en kinderen en hun financiële behoefte wordt ook groter. Ze zoeken dan een beter betaalde job. Je moet zien te voorkomen dat de deskundigheid die je hebt opgebouwd binnen je organisatie wegtrekt”, zegt Leny Hardenbol, coördinator van Stigesu.
Net als andere instellingen binnen dezelfde branche heeft Stigesu een probleem als het gaat om haar voortbestaan te garanderen. Dat komt mede doordat ze afhankelijk zijn van donaties. Stigesu krijgt van het ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting een subsidie en wekelijks melk en kindervoeding, maar dat is niet voldoende om de kosten te dragen. De personeelskosten zijn geheel voor Stigesu en aangezien de stichting geen productie heeft, valt het haar zwaar de exploitatiekosten van SRD 175.000 per jaar te draaien. Aan vaste gelden ontvangt de stichting ongeveer SRD 40.000 per jaar. De resterende SRD 135.000 moet ze zien op te hoesten uit donaties. “Dat is een heel zware dobber”, verklaart Hardenbol. Op donatiebrieven wordt niet zo vlot gereageerd, deels omdat mensen niet meer in die positie zijn om donaties te geven. Ook geeft men niet graag donaties voor exploitatietekorten. “Als je een airco vraagt, krijg je dat eerder. Het vervelende is dat het personeel dan weggaat, omdat we ze niet veel kunnen betalen. Als we niet op regelmatige basis donaties ontvangen, kunnen we ook niet zeggen dat we hun salarissen omhoog trekken. Ik zou dat graag anders zien. Als je in de hulpverlening zit, is dat een gedeeltelijke verantwoordelijkheid van het land, niet alleen van de overheid, maar ook van iedere burger”, aldus Hardenbol.

error: Kopiëren mag niet!