Mungra en dienstvrouw blijven aangehouden

De politicus Surinder Mungra en zijn dienstvrouw, Parbatie R., die al vanaf 29 december 2011 in verzekering zijn gesteld, blijven nog aangehouden. Zij worden elk verdacht van mensenhandel. Aan Mungra is naast mensenhandel ook nog seksueel misbruik ten laste gelegd. De raadslieden hadden op de vorige zitting de rechter verzocht om de voorlopige hechtenis van  Mungra op te schorten c.q. op te heffen. De advocaat die Parbatie verdedigt, verzocht de rechter gisteren eveneens om de inverzekeringstelling van zijn cliënt op te schorten. De rechter wees beide verzoeken af. Zij gaf aan dat er nog ernstige bezwaren overeind staan.
De advocaat heeft medische stukken overhandigd. De raadsman gaf aan dat het verblijf in de ziekenboeg vanwege de aandoening van zijn cliënt niet geschikt is. Mungra beweerde bij de rechter dat de internist kwaad is op hem, omdat zijn gezondheidssituatie met de dag slechter wordt. Ten aanzien van de kwestie waarbij Mungra niet regelmatig over zijn medicamenten kan beschikken, ligt de fout volgens de rechter bij AZP.
De moeder van het 16-jarige slachtoffer getuigde gisteren in de rechtszaal dat haar zus, de verdachte Parbatie, haar dochter van Guyana naar Suriname had meegenomen. De moeder gaf aan dat ten tijde van het delict haar dochter de leeftijd van 16 nog niet had bereikt. Op een dag werd de moeder gebeld door iemand. Aan haar werd meegedeeld dat haar zus haar dochter verkocht heeft aan een grote man. De politie van Nickerie bracht de moeder naar Nickerie voor een verhoor. Op de zitting beweerde de moeder dat haar dochter in eerste instantie niet wilde meegaan. Parbatie dwong haar dochter daartoe en op een bepaald moment stemde het slachtoffer ermee in.  ‘My sister sold mij daugther’, zei de moeder. Zij kwam afgelopen zondag 6 mei naar Suriname. Haar dochter gaf telefonisch door dat deze zaak op maandag 7 mei zou voorgaan bij de rechter. De moeder had haar oudere zus in vertrouwen genomen.  Dit had zij helemaal niet verwacht van haar, zegt de moeder aan Dagblad Suriname. De rechter heeft behoefte om nog drie getuigen te horen. Op 21 mei zullen de getuigen worden gedagvaard. Mungra en Parbatie blijven in voorarrest.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!