83-jarige verkeersovertreder beboet met SRD 150

“Ik ben het niet eens met het oordeel van de officier. Mij wordt nu een hogere boete gevraagd. Ik heb gepoogd om die SRD 150 te betalen. Ik weet dat mijn voertuig niet herkeurd was. Maar met de andere overtredingen was ik het niet eens”, gaf een 83-jarige verkeersovertreder aan. De overtreder reed over de Wijdenboschbrug. Er ontstond een kleine filevorming op de brug. Op een bepaald moment reed een politiewagen voorbij. De man werd gewenkt om te stoppen en er werd naar zijn bescheiden gevraagd. De politieman bekeurde de chauffeur wegens het rijden op zodanige wijze dat het verkeer in gevaar werd gebracht. Volgens de politie had de chauffeur tegen de regels in op de brug ingehaald en had hij geen geldig keuringsbewijs. Hij werd voor twee feiten geverbaliseerd, namelijk voor het inhalen op de brug en het rijden van een voertuig zonder een geldig keuringsbewijs.
De beboete man gaf bij de rechter aan dat de politie hem niet duidelijk had gemaakt wat de overtredingen inhielden. Hij vroeg nog aan de politie wat er op het papiertje stond. De politieman hield hem voor dat indien hij het niet eens is met de bekeuring, hij bij de rechter moest wezen. “Dit heeft mij echt getroffen”, zei de man. Voor de bekeuring zou de man een boete van SRD 150 en nog eens SRD 150 moeten voldoen. Hij was het deels niet eens met de politie. De wetsdienaar heeft volgens de man een verkeerde conclusie getrokken; hij had immers niemand ingehaald.
Indien een verkeersovertreder het niet eens is met de bekeuring, kan hij/zij naar de rechter stappen. Er wordt naar aanleiding van het onderzoek door de rechter uitgemaakt of die persoon zich daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan een verkeersovertreding. Indien die persoon schuldig wordt bevonden, wordt de vermelde boete op de zitting verdubbeld.
De officier van justitie achtte inhalen op de brug en het niet herkeuren van het voertuig wettig en overtuigend bewezen. Zij ging hoger dan wat de wetsdienaar had vermeld en eiste een boete van SRD 350 voor het inhalen op de brug en SRD 350 voor het rijden met een ongeldige keuring.
De man bleef erbij dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan de andere overtredingen.  De rechter achtte de kwestie van inhalen niet overtuigend bewezen. De rechter legde de 83-jarige man een boete op welke de agent reeds eerder had voorgesteld, namelijk SRD 150.
Saskia Bandhan      

error: Kopiëren mag niet!