Tweedaagse Cofcor-meeting van start gegaan

Gistermorgen is in Torarica de “Fifteenth Meeting of the Council for Foreign and Community Relations”, Cofcor, van start gegaan.  Secretaris- generaal van de Caricom, ambassadeur Irwin LaRocque, en minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken waren bij de opening aanwezig. Het betreft in deze een vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken binnen de Caricom. Vanwege het feit dat president Desire Bouterse tot juni voorzitter is van de Caricom, fungeert hij ook als voorzitter van de Cofcor. De internationale standpunten die de lidlanden in de regio moeten innemen, hebben betrekking op onder andere vraagstukken zoals de veiligheid, natuur, milieu en klimaatverandering en ontwikkelingsvraagstukken zoals de invoering van een groene economie met de gestelde millennium ontwikkelingsdoelen.
LaRocque benadrukte bij de opening dat de leiders van de Caricom niet voorbijgaan aan de veranderingen die zich afspelen in de regio, die te maken hebben met handel en economische vraagstukken, menselijke en sociale aspecten en het mobiliseren van natuurlijke hulpbronnen.
De leiders uit de regio moeten de internationale ontwikkelingen en trends, die zich voordoen, goed volgen om daarna een verantwoord standpunt in te nemen in andere internationale organen, zoals de G-20. Mexico neemt in juni de functie van voorzitter van G-20 over.
Het coördineren van een gezamenlijk Caricom standpunt naar buiten toe is volgens Lackin en LaRocque niet makkelijk. De Caricom-landen hebben elk ook hun eigen prioriteiten. Zowel Lackin als LaRocque riepen de aanwezige vertegenwoordigers op om gedurende deze twee dagen van de conferentie goede discussies te voeren en standpunten naar voren te brengen om vervolgens de juiste besluiten te nemen, zodat die in later stadium moeten leiden tot goede resultaten voor de totale Caricom-gemeenschap.
Lackin wees specifiek ook op de verschillende verantwoordelijkheden die de ministers hebben in regionale en internationale organen. Veranderingen in economieën en handelsbetrekkingen, maar ook veiligheid en milieu zullen belangrijke gespreksonderwerpen zijn. De Cofcor-voorzitter riep ook op zich bewust te zijn van de consequenties van de besluiten voor de regio. Hij vroeg om een proactieve benadering van zaken bij de discussies en een heroriëntatie waar nodig. Evenwel vroeg Lackin de Caricom-ministers niet voorbij te gaan aan belangrijke doelen en voorwaarden die opgenomen zijn in het verdrag van Chaquaramas. De Cofcor-meeting wordt vrijdag afgesloten met een persconferentie, waar de besluiten en standpunten bekendgemaakt zullen worden.

error: Kopiëren mag niet!