OAS zal Suriname helpen met waarheids- en verzoeningscommissie

Op 2 mei 2012 heeft de minister van Buitenlandse Zaken, Winston Lackin, de plaatsvervangend secretaris-generaal van de OAS, ambassadeur Albert Ramdin, op zijn ministerie ontvangen. Tijdens deze ontmoeting werd het schriftelijke antwoord van de secretaris-generaal van de OAS op verzoek van de regering van Suriname om technische assistentie te verlenen voor de instelling van een waarheids – en verzoeningscommissie voor ons land aangeboden. In dit schrijven geeft de OAS secretaris-generaal, dhr. Jose Miguel Insulza, aan dat de OAS Suriname zal assisteren bij het tot stand brengen van een waarheids-  en verzoeningscommissie. Thans wordt nagegaan op welke wijze deze assistentie het best afgestemd kan worden op de omstandigheden van Suriname.
De OAS onderschrijft dat effectieve waarheids-  en verzoeningsprocessen essentieel zijn in het proces van herstel na een periode van interne conflicten en/of traumatische gebeurtenissen. Zij is voorts van mening dat door aan het licht brengen van en/of klaarheid brengen in gebeurtenissen van het verleden, een stap gedaan kan worden om herhaling van dergelijke gebeurtenissen te voorkomen en om uiteindelijk genoegdoening te kunnen bewerkstelligen voor de slachtoffers. In zijn brief benadrukt de secretaris-generaal van de OAS dat waarheids-  en verzoeningsprocessen belangrijke  investeringen zijn in de ontwikkeling van landen en beschouwd moeten worden als een significante stap om de toekomst van een land op een positieve wijze ter hand te nemen. De OAS zal in de komende periode Suriname verder adviseren omtrent het type en karakter (zgn. Terms of Reference) van de waarheids- en verzoeningscommissie in Suriname.
Ambassadeur Ramdin informeerde minister Lackin dat nadere uitwerking zal plaatsvinden van de modaliteiten van de in te stellen waarheids – en verzoeningscommissie, het mandaat, de samenstelling en de werkwijze, inclusief het instellen van een speciaal secretariaat hiertoe. De tijdsspanne van de uit te voeren werkzaamheden en de betrokkenheid van nationale en internationale actoren zullen tevens meegenomen worden. Met betrekking tot de financiering van de plannings – en operationele activiteiten van de waarheids – en verzoeningscommissie gaf minister Lackin aan dat Suriname de kosten, gepaard gaande met de instelling van de commissie, zoveel als mogelijk zelf zal dragen.
Afgesproken werd dat de OAS in de komende weken zich verder zal voorbereiden en indien nodig, op korte termijn een orientatiemissie zal sturen naar Paramaribo.
Het ligt in de bedoeling om met regeringsautoriteiten, De Nationale Assemblee en functionele maatschappelijke organisaties, gesprekken te voeren die als basis zullen dienen om uiteindelijk toepasselijke voorstellen aan te dragen, welke kunnen leiden tot een breed gedragen samenstelling en functionering van de waarheids – en verzoeningscommissie van Suriname.
Ramdin and Lackin hebben ook afgesproken om tijdens de aanstaande algemene vergadering van de Organisatie van Amerikaanse Staten in Cochabamba, Bolivia, verder met secretaris-generaal Insulza overleg te hebben.

error: Kopiëren mag niet!