Hoofd BVO Minov stapt op

Het hoofd van het Bureau Voortgezet Onderwijs (BVO)  van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) stapt op, na enkele maanden te hebben gediend in die functie. S. Sodirjo werd na enige turbulente ontwikkelingen op het BVO benoemd tot hoofd van dit bureau. Aanvankelijk was er sprake van dat PL-topper Robbert Peneux die post zou krijgen, tot groot ongenoegen van de onderwijsvakorganisaties.  De Bond van Leraren (BvL) kwam in het geweer tegen de voordracht van Peneux, die uiteindelijk werd afgeketst door de politiek. Hij zou per 1 juli 2011 de benoeming krijgen. Sodirjo werd kort daarop geplaatst in die functie.
Intussen heeft het Minov weer een sollicitatieprocedure in gang gezet voor de vervanger van Sodirjo. BvL-voorzitter Wilgo Valies zegt desgevraagd dat reeds een aantal personen gereflecteerd heeft naar die functie.  Valies zegt niet te weten  waarom Sodirjo het voor gezien houdt.   Zij was voor haar aanstelling redelijk onbekend bij de vakorganisatie. De BvL-topper zegt dat velen het gewicht van de functie van hoofd BVO onderschatten. Alle VOS-docenten vallen rechtstreeks onder deze functionaris. De persoon op deze post moet volgens Valies daarom iemand zijn met de nodige skills en vaardigheden. “Wij hebben vele harde momenten gehad met Sodirjo, omdat wij niet wilden dat er gesold werd met de belangen van  leerkrachten in het middelbaar onderwijs”, zegt Valies. De vakbondstopper hoopt dat er deze keer een goede selectie gemaakt wordt en de Minov-leiding het principe toepast van ‘the right man on the rigt place’ bij de invulling van deze post.

error: Kopiëren mag niet!