Basketballers met schulden krijgen geen transfer

Basketballers die schulden bij hun clubs hebben, kunnen niet getransfereerd worden. Dat is een bepaling bij elke overgang van een speler in de tussentijdse transferperiode van de Surinaamse Basketbalassociatie (SBA). Deze periode is gisteren opengesteld en duurt tot woensdag 9 mei om 17.00 uur. Volgens SBA-directeur Gilbert Soesman bestond deze regel allang, maar er werd niet zo erop gelet. ‘Sinds het aantreden van dit nieuw bestuur, wordt er wel strak hierop gelet. Bij de transferperiode voor aanvang van dit seizoen moest dat ook overlegd worden’, geeft de directeur aan. Soesman geeft aan dat er spelers zijn die soms achter zijn met het betalen van contributie of iets materieels in bruikleen hebben. Dan is het niet zo netjes de club te verlaten, zonder dat je je verplichtingen hebt voldaan of zaken hebt teruggegeven. Als je iets leent, geld of materiaal, moet je het teruggeven’, ventileert Soesman de mening van de SBA. Bij zo’n verklaring van schuldvrij moet de club van uittreding tekenen dat aan alle verplichtingen zijn voldaan jegens de speler en dat er geen bezwaar is voor de transfer.
In tegenstelling tot de SBA is het bij de Surinaamse Voetbalbond (SVB) juist anders. In het vigerende transferreglement, artikel 10 lid 1, staat duidelijk aangegeven dat bij een transfer de SVB niet zal kijken welke afspraken op financieel en materieel gebied gemaakt zijn tussen speler en club. De afspraken, giften en beloften zijn voor rekening van de club. Indien een speler wenst te transfereren, moet alleen voldaan worden aan het transferfee.

error: Kopiëren mag niet!