Aanbieding petitie aan De Nationale Assemblee

Het Comité Behoud Democratische Rechtsstaat Suriname biedt De Nationale Assemblee op dinsdag 8 mei 2012 een petitie aan met het verzoek om de Amnestiewet 2012, die op 5 april 2012 is aangenomen in De Nationale Assemblee, en de volgende dag bekrachtigd door de waarnemend president, in te trekken. Bij en na de aanname van de Amnestiewet 2012 in de assemblee is er grote onrust ontstaan binnen de Surinaamse en de Internationale gemeenschap. Verschillende Nationale en Internationale Mensenrechten Organisaties en Instellingen hebben duidelijk blijk gegeven van hun afkeuring voor de aanname van de Amnestiewet 2012, en daarmee de poging schuldigen buiten vervolging te stellen. De mensenrechtenschendingen in Suriname van de jaren ’80, waaronder niet alleen de decembermoorden 1982,  Moiwana ’86 en de moord op inspecteur Goodings, eisen een eind aan rechteloosheid en het vrij rondlopen van (niet) vervolgde daders.  Het Comité Behoud Democratische Rechtsstaat Suriname zal om deze redenen een petitie aanbieden aan De Nationale Assemblee, met het verzoek deze wet op zo kort mogelijke termijn in te trekken.  Het Comité Behoud Democratische  Rechtsstaat Suriname roept u op deze petitie samen aan te bieden aan De Nationale Assemblee.

error: Kopiëren mag niet!