Dhiradj Soekhai: “Ministerie van Sport en Jeugdzaken presteert ondermaats”

De gewezen voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement (NJP), Dhiradj Soekhai, vindt dat het ministerie van Sport- en Jeugdzaken zijn bestaansrecht niet heeft kunnen bewijzen in de afgelopen periode. Het ministerie kwam meer in het nieuws vanwege lintjes knippen en bezoekjes van sporters aan de minister. Soekhai geeft aan dat indien er wordt gelet op de prestaties van het ministerie, men dan liever het directoraat Jeugdzaken, ressorterende onder het Minov, had aangehouden, want de meerwaarde is duidelijk uitgebleven. “Er is niets anders gedaan dan verspilling van de staatsgelden door een ministerie erbij te krijgen en partijloyalisten te accommoderen. Het eigenlijke doel van het ministerie is niet duidelijk tot uiting gekomen.”
“Het NJI en organen als het NJP, het CYAP en MDGA zijn vrij jonge organen, die gekoesterd moeten worden en naar een hoger niveau getild moeten worden. Daarvoor moet er niets anders dan serieus beleid gemaakt worden vanuit de top van het ministerie. Er zijn rapporten na rapporten geschreven met een hoop aanbevelingen, maar ze belanden allemaal in de laden. Niet alleen deze regering heeft zich daaraan schuldig gemaakt.”
Zo noemt Soekhai het rapport dat werd geschreven in 2009, waarbij het 5-jarig bestaan van het NJI en andere jeugdorganen werden geëvalueerd. “Als de minister uit dat rapport de aanbevelingen goed doorneemt, heeft hij al genoeg tools in handen. De taken en bevoegdheden van het Jeugdparlement zouden in principe bij wet geregeld moeten worden, waardoor zij serieuzer worden genomen.”
Soekhai zegt te hopen dat de aangekondigde reshuffling op dit departement iemand oplevert, die doordrongen is van het belang van jeugdparticipatie en daar ook duidelijk beleid over maakt.

error: Kopiëren mag niet!