BEP en Nieuw Suriname gedirigeerd naar oppositiebanken


De drie coalitieassembleeleden Ronny Asabina (BEP), Harish Monorath (Nieuw Suriname) en Premdew Lachman (Nieuw Suriname), mogen bij de eerstvolgende DNA-vergadering plaatsnemen in de oppositiebanken. Deze drie parlementariërs hebben inmiddels een e-mail van de MC-fractie ontvangen, waarin staat aangegeven dat zij hun functie als voorzitter van vaste commissies in DNA van Regionale Ontwikkeling (RO), Handel en Industrie (HI) en Volksgezondheid (VG) moeten teruggeven.  Asabina vervulde het voorzitterschap in de vaste commissie voor RO,  Monorath had die van HI onder zijn beheer en Lachman was voorzitter van de vaste commissie van VG.
De e-mail zou zijn verzonden door de MC-fractievoorzitter Ricardo Panka. Asabina zegt aan Dagblad Suriname geen ‘hard feelings’ te hebben. Hij gaat niet met schuldgevoelens naar de oppositie. ‘Ik heb mijn werk als parlementariër als een echte democraat en  naar eer en geweten gedaan en ik zal dat blijven doen.’ Asabina zegt geen obstructiepolitiek te zullen gaan voeren in de oppositie. ‘Ik zal een constructieve bijdrage blijven leveren aan het parlementaire werk. Ik zal daarom ook niet meewerken om eventueel geen quorum te verlenen.’ De BEP-parlementariër zegt dat hij zijn ondersteuning zal blijven verlenen in landsbelang. Het is nog niet bekend wie de voorzittersfunctie van deze drie assembleeleden overneemt.
De parlementariërs zullen in ieder geval wel als lid zitting nemen in deze commissies. Het was te verwachten dat er maatregelen getroffen zouden worden tegen deze coalitieparlementariërs, die gaandeweg het coalitietraject   onomwonden en ongezouten kritiek hebben gespuid over het regeerbeleid.  Blijkbaar hebben de pittige opmerkingen en de negatieve kanttekeningen  die zij hebben geplaatst bij de behandeling van de Amnestiewet hun de das omgedaan.  Ook BEP -parlementariër Rudolf Zeeman mag vanaf volgende week plaatsnemen in de oppositiebank.

error: Kopiëren mag niet!