Marinus Bee: “Regering reshuffelde na constatering zwakke schakels”

Marinus Bee zegt dat de regering na het constateren van zwakke schakels heeft besloten om het regeerteam er anders uit te laten zien. Volgens de parlementariër kan het reshuffelen voordelig uitvallen voor de regering.  Ook Amzad Abdoel, coalitiegenoot van Bee, zegt dat de regering na een evaluatie heeft besloten om ministers te vervangen. Volgens de politicus zijn de prestaties van de bewindslieden getoetst aan de doelen die de regering voor ogen had. Op basis daarvan is het besluit genomen om te reshuffelen.
Abdoel vindt dat president Desi Bouterse na twee jaar regeren ook rekening houdt met de politieke realiteit. Die verschilt nu hemelsbreed. ‘We hadden toen een coalitie van 36 man.’
Maar het meest kritieke is om kandidaten te zoeken die het beter doen dan de vorige ministers. ‘Gaan de nieuwe ministers het beter kunnen doen dan hun voorgangers? Wanneer de president zo een keuze maakt, moet hij die zeer bewust maken. Die persoon moet politiek gedragen worden en het moet ook iemand zijn die garandeert dat de doelen die de regering heeft gesteld, tenminste gehaald worden.’
Bee zegt dat uiteindelijk de minister de politieke verantwoordelijkheid draagt voor zijn ministerie. Hij moet zijn ambtenarenkorps kunnen motiveren om de wensen van de regering uit te voeren.

error: Kopiëren mag niet!