GPK Saramacca buiten functie wegens wangedrag

De gewestelijk politiecommandant (GPK) van Saramacca, Kenneth Emanuels, is buiten functie gesteld. Volgens enkele burgers uit Saramacca heeft hij ontoelaatbare handelingen gepleegd in beschonken toestand. Hoofdvoorlichter van het KPS, hoofdinspecteur John Jones, bevestigt dat er inderdaad disciplinaire maatregelen zijn getroffen tegen gedraging van de GPK die achterwege gelaten hadden moeten worden. Hij geeft aan dat wanneer politiemannen zich aan wangedrag schuldig maken, de korpschef direct disciplinair maatregelen treft. Inspecteur Vyent neemt thans waar als GPK.
Volgens een burger was de voormalige GPK al eerder geschorst vanwege wangedrag. Hij hoopt dat er een goede vervanging komt. Zij zijn niet gediend van personen die denken dat zij de macht in het district hebben en kunnen doen en laten wat zij willen. Volgens bronnen van Dagblad Suriname heeft Emanuels vorige maand in beschonken toestand een pro-wagen bestuurd over de weg. Een burger die dit opmerkte, belde naar de post Groningen om dit door te geven.

error: Kopiëren mag niet!