‘Truckchauffeurs vervuilen Prinsenstraat’

Bewoners van de Prinsenstraat zijn bezorgd over de verstoppingen  van de  afvoerputten, welke worden veroorzaakt door  trucks, die frequent zand vervoeren over de straat. De voertuigen zijn van een zandbedrijf. De gedupeerde bewoners zeggen dat bij het uitrijden uit het bedrijfsterrein de truckchauffeurs zodanig manoeuvreren dat het zand  uit de laadbak valt en terechtkomt in de afvoerputten. In de regentijd veroorzaken deze verstopte putten heel wat ongerief. De bewoners hebben dan vaak te kampen met wateroverlast. Dit is een verschijnsel van de laatste jaren, daar dit deel van de Prinsenstraat, tussen de Waaldijk en de Zwartenhovenbrugstraat, nooit onder water liep. De redactie maakte contact met de bedrijfsleiding. Die is er echter van overtuigd dat de truckchauffeurs hun werk correct doen. De bedrijfsleiding  zegt evenwel een goede nabuurschap voor te staan. Daarom is hij bereid te corrigeren indien er mogelijk zaken toch verkeerd  zijn gegaan.

error: Kopiëren mag niet!