Omzet Assuria gestegen met 48%

Assuria NV hield dinsdag de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waarin het jaarverslag over 2011 aan de aandeelhouders werd gepresenteerd. De hoofddirecteur, drs. Stephen Smit, maakte melding van een belangrijke mijlpaal nl. de opening van een kantoor in Guyana op 31 maart 2012, na een voorbereidingstijd van ruim 2½ jaar. Hij zei over de bedrijfsresultaten over het verslagjaar 2011 uitermate tevreden te zijn. De winst vóór belastingen steeg met 31% naar SRD 25,7 miljoen.
Het bedrijfsresultaat is sterk beïnvloed door enerzijds de valutakoerswinsten als gevolg van de devaluatie van de Surinaamse dollar op 20 januari 2011 en anderzijds de extra dotatie aan personeelsvoorzieningen. Smit liet de ontwikkeling bij de diverse bedrijfsonderdelen de revue passeren. Bij het levenbedrijf verdubbelde het premie-inkomen. Ook het medisch bedrijf kan terugzien op een goed jaar. Alleen bij het schadebedrijf vielen de resultaten enigszins tegen, vooral door de ‘verliezen’ in de motorbranche.
De omzet van Assuria bedroeg in 2011 SRD 189 miljoen (stijging: 48%). Het premie-inkomen nam toe met 56% tot SRD 153 miljoen. De uitkeringen stegen met 31% tot SRD 48 miljoen. Het financieel fundament van het concern kan met een groepsvermogen van ruim SRD 200 miljoen als zeer sterk gekwalificeerd worden. Smit merkte in zijn jaarverslag op dat er goede vooruitzichten zijn voor groei van de Surinaamse economie. Hij wees daarbij op de ontwikkelingen in de mijnbouwsector, met name in de aardolie- en goudindustrie. Wat Assuria betreft, is hij positief gestemd, omdat de goede spreiding van verzekerings- en beleggingsinkomsten een solide basis vormen voor verdere groei.

error: Kopiëren mag niet!