Chitan ondersteunt waarheidscommissie

Diepak Chitan gaat ‘all the way’. “Als je ‘a’ zegt moet je ook ‘b’ zeggen. Als je voor amnestie hebt gestemd, kan ik niet begrijpen waarom je tegen een waarheidscommissie moet zijn.’ De politicus is ervan overtuigd dat zijn fractie, de VA-fractie, een bijdrage zal leveren aan de totstandkoming van de waarheidscommissie.
Marinus Bee kiest zijn woorden iets diplomatischer. Hij zegt dat er in zijn fractie nog hierover gesproken moet worden. Feit is wel volgens de parlementariër dat in de  aanloop naar de stemming over de Amnestiewet toe, de achterban hun duidelijk maakte om naar eigen inzichten te handelen. Dat standpunt zal in de Commissie Wet Waarheidscommissie ook besproken worden.
Ronny Asabina liep voordat het tot een stemming kwam bij de Amnestiewet, weg met zijn fractie. In de media heeft de politicus al duidelijk kenbaar gemaakt dat hij consequent zal handelen en ook niet zal participeren in de Commissie Wet Waarheidscommissie.
De oppositie heeft in een verklaring al duidelijk gemaakt waar zij staan. De Amnestiewet druist volgens hen in tegen zowel nationale als internationale wetten. Zij hebben tegen de wet gestemd en kunnen daarom niet meewerken aan een ander product dat uit die wet voortkomt.
Chitan kijkt er echter helemaal anders naar. ‘Waarom is de oppositie tegen een waarheidscommissie? Ze willen toch de waarheid weten? Als ze de waarheid willen horen, moeten ze participeren.’ Chitan weet wat de standpunten van de oppositie zijn, maar volgens hem is er nu sprake van een ‘andere situatie’.

error: Kopiëren mag niet!