Directeur Stinasu blijft aangehouden

De inverzekeringstelling van Frans Kasantaroeno, directeur van Stinasu, is op rechtmatigheid getoetst. Hij blijft aangehouden. Aan Kasantaroeno wordt knevelarij, oplichting, valsheid in geschrifte en schending van het ambt verweten. De directeur van Stinasu werd afgelopen vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.
Kasantaroeno is op 16 april gearresteerd vanwege belastende verklaringen van de aangehouden parkbeheerder. Om te mogen mijnen in het Natuurreservaat Brownsberg moesten gouddelvers betalen. Er werden kwitanties uitgeschreven en betalingen verricht. Volgens de verklaring van de parkbeheerder heeft hij de kwitanties in opdracht van Kasantaroeno uitgeschreven.

error: Kopiëren mag niet!