Oprichting Surinaams – Nederlands Juridisch Instituut

Onlangs is opgericht het Surinaams – Nederlands Juridisch Instituut. Dit instituut stelt zich ten doel het bevorderen van de studie en kennis van het internationaal privaatrecht (IPR) en het fiscaalrecht. De nieuwe organisatie behelst een samenwerking tussen juristen in Suriname en Nederland. De activiteiten van de stichting zullen worden ontplooid vanuit een Surinaamse stichting met de dezelfde naam. Het instituut streeft ernaar om in Suriname te komen tot een studiecentrum voor IPR. In het centrum zullen de nodige studiefaciliteiten worden ondergebracht. Het is voorts de bedoeling om jaarlijks lezingen, seminars en workshops over het IPR te organiseren in samenwerking met gelijkgerichte organisaties in binnen- en buitenland. Voor het verzorgen van lezingen en seminars zal een beroep worden gedaan op gerenommeerde geleerden.
Het IPR neemt een steeds belangrijker plaats in het rechtssysteem van landen. Door de toenemende globalisering worden contacten tussen mensen uit verschillende landen steeds intensiever en daardoor de kans op conflicten ook groter. Grensoverschrijdende rechtsverhoudingen komen steeds meer voor. Ook de internationale handel en dienstverlening is door het vervagen van landsgrenzen in de afgelopen decennia enorm in omvang toegenomen en daardoor ook de kans op conflicten die aanknopingspunten met meerdere rechtssystemen hebben. Het IPR geeft regels over de vraag welk recht van welk land van toepassing is in een internationale situatie, welke rechtbank van welk land bevoegd is, en hoe andere landen die rechterlijke uitspraak eventueel zullen erkennen en uitvoeren.
Zo kan het zijn dat een Surinamer met vakantie is in Miami en een aanrijding maakt met zijn auto tegen een door een Duitser bestuurder auto, waarbij de Duitster zwaar lichamelijk letsel oploopt en voor zijn verdere leven gehandicapt raakt. Dit ongeval heeft aanknopingspunten met drie rechtssferen: de Amerikaanse, de Duitse en de Surinaamse rechtssfeer. Volgens welk recht moeten de gevolgen die uit deze aanrijding voortvloeien worden beslecht, welke rechter is bevoegd om te oordelen, waar en hoe kan een rechterlijke uitspraak worden uitgevoerd? Kan de Duitser met een Amerikaans vonnis zijn schade verhalen door het vonnis in Suriname te executeren?
Het antwoord op deze vragen is te vinden in het IPR. Het internationale privaatrecht is ook van groot belang voor het internationale handelsverkeer. Door de enorme toename van de internationale handel is de kans op toename van conflicten uit wanprestatie eveneens in omvang toegenomen. Ook hier zullen er aanknopingspunten met verschillende rechtssferen zijn en zullen rechtsvragen aan de hand van IPR-regels moeten worden beantwoord. Veel op het gebied van IPR is tegenwoordig geregeld in verdragen. Daarnaast is er sprake van nationale wetgeving op het gebied van internationaal privaatrecht. IPR is van land tot land verschillend en kan daardoor op zich weer een bron van conflicten opleveren. Het instituut is een initiatief van mr. Willem Siwpersad en drs. Dowlat Ramlal.

error: Kopiëren mag niet!