Lijst Rusland gecoupt


Uiteindelijk gaat Gregory Rusland op het laatste moment alleen de verkiezingen in. Er zijn gistermiddag twee ‘lijsten’ ingediend op het hoofdkantoor van de Nationale Partij Suriname. Op een lijst prijkt alleen de naam van Rusland. Op de andere prijken 15 namen met als aanvoering Ivan Fernald.
Binnen het hoofdbestuur met 14 leden heeft namelijk een verkiezing plaatsgevonden en daar haalde Fernald meer stemmen dan Rusland. Verder zijn uit gesprekken, tussen de 11 afdelingen en het hoofdbestuur, voor het toekomstig bestuur 14 leden, waaronder de ondervoorzitter, gepresenteerd in een poging een consensuslijst te presenteren. Over de voorzitter kon echter geen consensus bereikt worden en het bestuur besloot zijn voorzitterskandidaat te presenteren.  Enkele afdelingen, waaronder  Paramaribo, Wanica, Saramacca, Coronie en Wageningen, beslisten echter hun eigen voorzitterskandidaat, Gregory Rusland, te moeten presenteren.  Armand Zunder en John van Coblijn hebben zich teruggetrokken.
In eerste instantie stond Ruth Wijdenbosch ook op de verkiezingslijst van Rusland. Maar naarmate de dag van de kandidaatstelling naderde koos zij ervoor om op de ‘consensuslijst’ te gaan staan als ondervoorzitter. De overige leden die op de lijst Rusland zouden voorkomen, werden door Rusland geadviseerd ook op de algemene lijst van het hoofdbestuur te bewilligen.
Rusland had volgens de laatste telling 7 afdelingen achter zich. Fernald slecht 4. Binnen een nacht is de balans omgekanteld. Rusland had plotseling 5 afdelingen achter zich, terwijl vanuit het hoofdbestuur werd aangegeven dat zijn lijst reeds 6 afdelingen had. Bij de afsluiting van de indiening van de kandidatenlijsten gisterenmiddag bleek echter dat er slechts 5 afdelingen hadden getekend voor het hoofdbestuur.
Intussen wordt er wild gefluisterd binnen de groene partij. Zo wordt gezegd dat een partijbons met geld en giften heeft gesmeten om afdelingen achter Fernald te krijgen.  Er wordt ook gefluisterd dat Rusland tijdens zijn ministerschap het op akkoordjes gooide met multinationals.
De strijd zal op 17 juni alleen gaan tussen Rusland en Fernald.

error: Kopiëren mag niet!